Dictionaries | References

शिमगा

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
śimagā m The Holí-festival. 2 The month in which it is held, the month फाल्गुन. Pr. शिमगा जाई आणि कवित्व राही. शि0 करणें To make a noise by bawling and at the same time striking the back of the hand against the mouth. शिमग्याचा मंत्र The mantra or spell pertaining to the Shimga-festival, i. e. बोंब or bellowing and beating the mouth. v जप, म्हण, वाच.

 पु. १ होळीचा सण ; होळीचे दिवस . २ फाल्गुन महिना . ३ ( ल . ) अश्लील , अचकटविचकट भाषण . [ सं . शृंगार ] म्ह० शिमगा जाई आणि कवित्व राही - शिमग्याचे दिवसांत अचकटविचकट केलेलीं कवनें तदनंतर सुध्दां आठवणींत रहातात . शिमग्याचा मंत्र - पु . बोंब ; शंख ; पांचजन्य . ( क्रि० जपणें ; म्हणणें ; वाचणें ). आहे ते दिवस दिवाळी , असेल ते दिवस दिवाळी , नाहीं ते दिवस शिमगा , नसेल ते दिवस शिमगा - मिळेल तेव्हां उधळपट्टीनें खर्च करणें व न मिळेल तेव्हां उपास करणें . जो मनुष्य आहे ते दिवस दिवाळी नाहीं ते दिवस शिमगा या नात्यानें वागणारा आहे त्याच्या घरादारावरून नांगर फिरून त्याच्या हातांत लवकरच नारळाची आई येण्याचा संभव आहे । - निचं . शिमगा करणें - १ बोंबलणें ; बोंब मारणें . २ ( ल . ) निंदा करणें ; एखाद्याच्या नांवानें खडे फोडणें ; शिव्या देणें .
०सण  पु. १ वधुपक्षांनें वरास बोलावून शिमग्याचा सण साजरा करणें . २ या सणांत विशेषतः रंग पंचमीस दिलेला अहेर , बहुमान .

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 m  The Holi-festival. The month र्फाल्गुन Any riotous and indecent proceeding. A fiasco.
शिमगा करणें   To make noise by bawling and at the same time striking the back of the hand against the mouth.

Related Words

शिमगा   शिवशिव शिमगा   होळी नि शिमगा चैत्र अन् पाडवा   असल्या दिवशीं दिवाळी, नाही तेव्हां शिमगा   आहे ते दिवस ते दिवस दिवाळी नाही ते दिवस शिमगा   असेल त्या दिवशीं दिवाळी, नाही नसेल त्या दिवशीं शिमगा   आधी दिवाळी मग शिमगा   शिमगा करणें   असेल त्या दिवशीं दिवाळी, नसेल त्या दिवशीं शिमगा   घेतां दिपाळी, देतां शिमगा   शिमगा जाई आणि कवित्व राही   शिमगा गेला आणि कवित्व राहिलें   देताम दिवाळी, घेतां शिमगा   देताम दिवाळी, अगर शिमगा   शिमगा जाई आणि कवित्व राहिलें   शिमगा गेला आणि कवित्व राही   घरीं शिमगा, बाहेर दिवाळी   देताम दिवाळी, उलट शिमगा   असेल ते दिवस दिवाळी, नसेल ते दिवस शिमगा   पुस करी हूस, माही येई लाहू, शिमगा म्हणे हळूच जाऊं   आहे ते दिवस दिवाळी, नाहीं ते दिवस शिमगा   देतां घेतां शिमगा   आहे तोंवर दिवाळी, नाहीं तोंवर शिमगा   असेल त्या दिवशी दिवाळी, नसेल त्या दिवशी शिमगा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Keyword Pages

  • शिमगा
    लोकगीते ही लोकांची गाणी आहेत. जी कोणी एक व्यक्ति नाहीं तर पूर्ण समाज गात असतो. सामान्यतः लोकांत प्रचलित, लोकांद्वारे रचित आणि लोकांसाठी लिहीलेली गाणी..
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP