Dictionaries | References

हौस बडी खर्ची थोडी, बसावयास गेलों तर लंगडी घोडी

इच्छा खूप चांगली पण द्र्व्य व साधनें अगदीं भिकार.

Related Words

हौस   असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   नातें एकपट तर प्रेम दुप्पट   माळीण रुसली तर फुलेंच घेईना   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   घोडी मेली ओझ्यानें व शिंगरूं मेले हेलपाट्यानें   उडी नाही तर बुडी   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   उभ्या श्रम भारी, देणगी थोडी, हरदासाची आशा मोडी   लंगडी ती लंगडी पण गांवदरीला चरत नाहीं   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   घोडी घालणें   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   बडी हातांत घेवप   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   मसूर घोडी   उंदराला मारायला गेलों अन् गणपतीला लागलें   सुरतसे कीरत बडी   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   असतील शितें तर मिळतील भुतें   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP