Dictionaries | References

हौसेनें केला पति, परी झाली संसाराची माती

वरप्रमाणेंच.

Related Words

माती   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   दंडाला माती लावणें   शेण खालीं पडलें म्हणजे माती घेतल्याशिवाय वर येत नाहीं   नात तशी पोती, खाण तशी माती   (वर) माती ओढणें   फोंडा माती फोंडा पावना   पोटीं माती पडणें   तीन वाटेची माती न मिळणें   आरशाची खोली, प्रतिबिंबे अनेक झाली   छातीवर माती लावणें   खाण तशी माती, गहूं तशी रोटी   (संसाराची) माळ पडणें   माती आड टाकणें   संसारांत माती कालवणें   कातड्यासारखी पोळी, पचण्याला महाग झाली   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   अपकीर्ति झाली असतां कठीण पडती सुधारतां   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   नखाला माती न लागणें   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   निष्ठुरता जुलम्या परी, करितां भीति धरी   परी प्रकारचा   पैचा घेतला गूळ, वर घातलें पाणी, देव केला, धर्म केला, धर पोरा। मार बचक, गूळच गूळ!   जित्‍या रोटी, मेल्‍या (मूठ) माती   पुरुषाला पत आणि स्त्रीला पति   सर्प विंचू नारायण परी। वंदावे दुरुन॥   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   ज्‍याचें ज्‍याच्या परी, पुरवितो हरि   अविश्र्वास हे नवहे ज्ञान, सर्व परी मूर्खत्व मान   भक्तींत चूक झाली, मरणाची पाळी आली   गाय व्याली, शिंगी झाली   सोनें केलें देवानें आणि सोन्याचा देव केला माणसानें   पावडयानें माती ओढावी त्याप्रमाणें सहज मिळविणें   बोडकी आली व केसकर झाली   साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   सूनमुख बघून झाली गार, नी पुढें फजितीस नाहीं पार   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   सस्ताईची भाजी, बायको झाली राजी   आत,त्या तशी भाची, खाण तशी माती   झाली साठ, कीं आली काठीशीं गांठ   झाली गोष्‍ट परत येत नाहीं   करील तोंवर शेती, नाहींतर माती   काळीची सफेद झाली, पण अक्‍कल नाही आली   माळावरची माती कोणीहि उचलावी   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   अडक्याची केली वाण आणि लोणच्याची झाली घाण   आदा कमी केला, धंद्यात फायदा झाला   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP