Dictionaries | References

होशील सुने कुणासारखी तर सासूबाई तुम्हांसारखी

घरांतील सुनेला जसें सासू वळण लावील तशी ती वागूं लागते.

Related Words

असेल दाम तर उचललें (उरकले) काम   नातें एकपट तर प्रेम दुप्पट   माळीण रुसली तर फुलेंच घेईना   गरीबानें खाल्‍ले तर पोटाकरितां, पण श्रीमंतानें खाल्‍ले तर औषधाकरितां   उडी नाही तर बुडी   चाखलें नाहीं, पण देखलें तर असेल   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   दोनय्‍ चुली सारख्यो तर मायधुवो लाडक्यो   बायको शहाणी असली तर संसार, नाहींतर विपचार   पुरवठा असेल तर पोरें व दौलत असेल तर दुनिया   दांत आहेत तर चणे नाहींत आणि चणे आहेत तर दांत नाहींत   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   शेतकरी सुखी तर जग सुखी   साधली तर बुडी, नाहींतर उडी   धरलें तर चावतें नी सोडलें तर अंगावर येतें   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   सोक्ष नाहीं तर मोक्ष   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   व्हावा चांद नाहीं तर राहावें वांझ   पिकेल डोण, तर खाईल कोण   पिकेल डोण तर खाईल (ऐकेल) कोण   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   ‘सुने, कॅन्नां न्हाणयलेली गे?’ हॅ दिव‌ळ तॅ दिव्‌ळे!’   दे मान तर घे मान, नाहीं तर बस कुत्र्यासमान   कुणाला कशाचें, तर बलुत्‍याला पशाचें   बोलावलं तर खरं पण न आलं तर बरं   काजळाच्या कोठडींत गेलें तर तोंड काळें, मोजले तर हात काळे   कहे जमीनकी, सुने असमानकी   बायको माझी गुळाची भेली, म्हातारी मेली तर पीडा गेली   नाक खाजवलें तर नकटें वरमतें   सुसरीणबाई तुझी पाठ कशी? तर कापसाची मोट तशी   आपण दुसऱ्याला साहाय्य केले तर दुसरा आपणाला करील   असतील शितें तर मिळतील भुतें   देईल दाता, तर खाईल मागता   पडेल हस्त, तर पिकेल मस्त   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   सर्पाला दूध पाजिलें तर विषच ओकणार   मोठयानें धरलें तर करुं द्यावें कीं जीव द्यावा?   असा लेक (मुलगा) दाणा तर घरोघर (माझ्या) सुना   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   तूं रानोरान तर मी झाडोझाड   मनावर धरील तर वाघाला मारील   पडेल हस्त तर कुळंबी मस्त   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP