TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होय नव्हे

 f  Speaking decisively, definitely about; yes-no; also speaking with hesitation.

Related Words

अधिकाराचा दोष आहे माणसाचा नव्हे   आजचे अरिष्टा उपाय, उद्या केल्‍यानें न होय   आनंदित मन ही खरी मेजवानी होय   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   उतार वय हे दुसरें बाळपणच होय   कावळा करते कोय कोय, तूं माही होय होय   कोणी नव्हे (नाहीं) कोणाचे   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   चूक नव्हे, चुकीचा बाप   चकाकतें तें सर्व सोनें नव्हे   चांगले ग्रंथ सुशोभित, नव्हे त्‍याला मोल भिती   ज्‍यावर कुत्रें भुकतें, तो चोर नव्हे   जांवई नव्हे जावयाचा भाऊ, फुकट राडे नासलेस गहूं   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   दुधाचे घागरीं मद्याचा हा बुद। पडिलिया शुद्ध नव्हे मग॥   नव्हे   नव्हे कर्म ना धर्म ना योग कांहीं ।   नव्हे ब्रह्मचर्य बाईलेच्या त्यागें । वैगग्य वाउगें देशत्यागें ॥   प्रेम संपादणी आणि लढाई यांत जें जें केलें जातें तें तें उचित होय   पाठ फोडून भावंड नव्हे आणि पोट फोडून मूल नव्हे   बुडकी-बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   बहिर्‍यापुढें गाणें, अंधळ्यापुढें दर्पण आणि रोग्यापुढें मिष्टान्न, व्यर्थ होय   बाईल पैशाची पैशाची । कधीं नव्हे बा पुरुषाची ॥   बोहोरा-बोहोर्‍यांचा सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   मित्र-मित्र ऐसा कीजीऐ ढालसरीखा होय, सुखमां पीछा पडा रडे, दुःखमां आगळ होय   रासभ-रासभ धुतला महा तीर्थामाजीं। नव्हे जैसा तेजी शाभकर्ण॥   लबाड-लबाडीवांचून नव्हे   वाणी मित्र नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   शुचिर्भूतपणा हाच मुळीं दैवी अंश होय   सराफ सोयरा नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   साठ वर्षें रामायण रामास सीता काय होय   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   होय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

देवावरच्या विंचूचा आदर केला, त्याला जोडयाचा मार मिळाला

  • देवाच्या पिंडीवर जरी विंचू बसला असला तरी त्याला जोडयानें ठार मारणें हेंच योग्य असतेंण. मग त्या क्रियेंत पिंडीस जोडा लागला तरी हरकत नाहीं. नीच मनुष्याला जर आश्रय दिला तर आपणांस तसदी पोंचल्यावांचून राहात नाहीं. तेथें पैजाराचें काम । अधमासी तो अधम ॥’ -तुगा ४१९९. 
RANDOM WORD

Did you know?

देव्हार्‍यात कोणत्या दिशेला दिव्याची वात असावी, त्याचे फायदे तोटे काय?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.