Dictionaries | References

होय नव्हे

A dictionary, Marathi and English | mr  en |   | 
Speaking decisively, definitely, or declaratively about; speaking affirmatively or denyingly. v कर, म्हण, सांग. Also yes--no, is--is not; with hesitation, vacillation, or irresolution--speaking. v कर.

Aryabhushan School Dictionary | mr  en |   | 
 f  Speaking decisively, definitely about; yes-no; also speaking with hesitation.

Related Words

नव्हे   मित्र ऐसा कीजीऐ ढालसरीखा होय, सुखमां पीछा पडा रडे, दुःखमां आगळ होय   बुडकीची विहीर नव्हे, पाटाची बायको नव्हे   अल्प धन थोर मन, नाश न होय स्वहित जाण   आयुष्य काही कापसाचा तंतू नव्हे की, तोडूं म्हटल्या तुटेल   बाईल पैशाची पैशाची । कधीं नव्हे बा पुरुषाची ॥   गुरूची बरी नव्हे वाणी, माझ्या पेवांत गेलें पाणी   सराफ सोयरा नव्हे, मांजर जितरब नव्हे   अल्प अपराध करी, शासन होय त्या परी   निष्ठुरतेपासून, सूड होय निर्माण   चकाकतें तें सर्व सोनें नव्हे   चूक नव्हे, चुकीचा बाप   हें गांवजेवण नव्हे, की घेतला थाळातांब्‍या नि चालला जेवायला   नव्हे कर्म ना धर्म ना योग कांहीं ।   किंचित्‌ वार्‍यासंयुक्त, अग्‍नि मोठा होय प्रदीप्त   अशक्त असतांना, काम न होय जाणा   आप करे सो काम, पल्लो होय सो दाम   बापासि बाप न म्हणे (ऐशाला काय होय आजोबा)   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   वाळूच्या कणाचा दोरा, कधीं न होय पुरा   होतां राज्यक्रांति, होय द्रव्याची प्राप्ति   छिद्र सांगे ज्‍यास, त्‍याचा होय दास   साधूसे साधू मिले तो होय दोन दोन बाता   खोट्याच्या नांवाची होय माती, खर्‍याची वाढे कीर्ति   होयीस होय करणें   चाबूक लगामाविना, घोडा न होय नीट जाणा   मित होय व्यय तर न होई क्षय   धरितां गर्व आणि स्वार्थ, संसारीं होय अनर्थ   आप करे सो काम, पदरी होय सो दाम (हाथ लगै सो दाम)   करी ज्ञानाचा अभ्‍यास, होय सुखोपभोग त्‍यास   धनलोभ आणि हेवा, त्याची तृप्ति न होय केव्हां   स्वभाव वांकडा, तो नीट न होय बापडा   दर्पण अंधळयाकरीं, देतां न होय उपकारी   सांग सोनें, कधींहि न होय जुनें   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   जों जों भिजे कामरी, तों तों भारी होय   जें होय सहजानें, तें न करी जुलुमानें   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   अमर्यादेनें मौजा मारिती, होय पापाची भरती   अपकारीं देतां उत्तेजन तेणें होय दुजें नुकसान   न मागे तयाची रमा होय दासी।   जी स्‍त्री मूळची वाईट, जपून न होय नीट   काका मामा केहेवाना, ने गांठे होय तो खावाना   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   सकाळचा रामराम म्हणजे मृत्यूचेंच बोलावणें होय   अन्न वस्त्र आणि पत उद्योगानें होय प्राप्त   एका पुष्पाचा हार, न होय तें सार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   देवी रडते हगतां, प्रसन्न होय गे भक्ता   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP