TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

होणार चुकतें काय?

जें व्हावयाचे तें कधीं चुकत नाहीं. तु०-यदभावि न तभ्दावि भावी चेन्नतदन्यथा l ‘ होणार चुकेल काय हो तात ?’ मोभीष्म १.६.

Related Words

अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   आधीं महार, मग सृष्टि होणार   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   इच्छा काय आणि झाले काय   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कधींतरी मरणें आहेच, त्‍यांत आज काय आणि उद्यां काय   कुर्‍हाडीचा घाय, तेथे बघतोस काय   कसा काय   काय   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गुराख्याला गुरें चुकली म्‍हणून धन्याला चुकतील काय   गाढवांस गुळाची चव काय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   झालें तें झालें, न झालें तें होणार नाहीं   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   दर्यावर काठी मारली तर दर्या वेगळा होणार नाहीं   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दलालास दिवाळें काय   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   दिली गाय, तिची आशा काय   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   भुकेला पिकलें काय आणि हिरवें काय   भरल्या गाडयास सूप जड काय   भाताचें खाणें काय आणि ब्राह्मणाचें मारणें काय   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   भोगणें-भोगलें थोडें भोगायचें आहे, एवढया भोगण्यानें झालें काय   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   माझ्या बा (पा) च्यानें हें होणार नाहीं   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   रगाडयांत गेलें काय नि आलें काय   राखण्यानें गुरें टाकलीं म्हणून धनी टाकील काय   राजाला दिवाळी काय   वेडीला सासर काय आणि माहेर काय   वेडीला सासर काय माहेर काय   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   सून गोटो खायना, मडकेंत काय ना   स्नान करुन षुण्य घडे तर पाण्यांत बेडूक काय थोडे   साल-साल गेलें म्हणून संसार गेला काय   सोनार आणि कोणाला होणार   हंसे रडे गीत गाय, संसारचं सुख काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

शांबर

  • n  Magic, sorcery. 
  • शांबरी f  A female juggler. 
RANDOM WORD

Did you know?

मृतव्यक्तीच्या तेराव्याच्या जेवणात कोणकोणते पदार्थ करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Word Search


Input language:

Featured site