TransLiteral Foundation

हिरा उकिरडयांत पडला तरी चमकतांना राहात नाहीं

श्रेष्ठ मनुष्याचें तेज विपत्तींतहि लुप्त होत नाहीं.

Related Words

वारुळ-वारुळ वाढलें म्हणून कांहीं पर्वताएवढें होत नाहीं   काळीज काढून टाकले तरी विश्र्वास न येणें   द्रव्याचा उपभोग घेत नाहीं, त्यास लक्ष्मी शोभत नाहीं   सगळा गांव बाबाचा, आणि कोणी नाहीं माझ्या कामाचा   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   नाहीं धरायला डहाळी, नाहीं धरायला मुळी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   पाठीला डोळे नाहींत मागचें दिसत नाहीं   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   सूर्य शिळा, अग्नि ओवळा, आणि गंगा पारोशी म्हणतां येत नाहीं   असेल मालक शेती तर होती, नाहीं तर माती   मुसळास-मुसळाशीं गांठ पडत नाहीं   दैवाचा फटका, नाहीं अद्यापि ठाउका   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   लाज नाहीं मना, कोणी कांहीं म्हणा   हात घशांत घातला तरी कोरडाच   मेल्याविणा स्वर्ग दिसत नाहीं   बाळी-बाळी बुगडी लेणें नाहीं व खोकला पडसें दुखणें नाहीं   सुकुमार बिबी आणि चाबका जोगी, चाबुक तुटला पण वळ नाहीं उठला   सगळ्याचा वायदा चालतो पण पोटाचा वायदा चालत नाहीं   मानणें-मानला तर देव, नाहीं तर दगड धोंडा   हातोडा-हातोडयाचा घाव पडला म्हणजे कांचेचा चुरा होतो पण हिरा ऐरणींत शिरतो   भटाच्या पोराला जन्मतःच मुहूर्त नाहीं   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   वृत्ति-वृत्तीला बांध घालणें ती बुद्धि आणि बांध राहूं देत नाहीं ती बद्धी   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   ओठीं ओरड नाहीं, पोटीं धैर्य नाहीं   कोणी कोणाचा गुरु होत नाहीं   नित्य चमकुवंच्या वाटेरि जाले तरी पायु आदळु फावजाता   उंच (थोर) वाढला एरंड, तरी काय होईल इक्षुदंड   ढगच नसते तर विजेची मौज तरी कशी दिसली असती   हाताचा हताळ पुरवतो पण तोंडाळ पुरवत नाहीं   गुह्य ठेवण्याची नाहीं युक्ति, तर राज्‍य चालविण्याची भ्रांति   दैव आलें द्यायला अन्‌ पदर नाहीं घ्यायला   केव्हां नाहीं केव्हां   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   घडी मोडली ती सुधारणें नाहीं   जगाशीं झगडल्‍याशिवाय मनुष्‍यपण येत नाहीं   आले मी नांदायला, अन् मडकें नाहीं रांधायला   फुटकी कांच नी गेली पत, पुन्हां येत नाहीं   मना एवढा ग्वाही, त्रिभुवनांत नाहीं   गृहस्‍थाश्रम झेपत नाही, संन्यास पाळत नाहीं   जित्‍या नाहीं गोडी, मेल्‍या बंधने तोडी   नाकांत नाहीं कांटा, दिमाख मोठा   पवळ्याजवळ (शेजारीं) ढवळा बांधला वाण नाहीं पण गुण लागला   मी नाहीं खात नि माझा जीव त्यांत   ज्‍यांना भूतकाळ नाहीं त्‍यांना वर्तमानकाळ व भविष्‍यकाळ कोठून असणार   हत्तीला हमालाची जरुर लागत नाहीं   अति परिचय खोटा मान राहात नाहीं   अंधळें मुला उपयोगी नातरी आई बाप डोळे चांगले तरी   अनेक कल्पना मनीं करी त्याचें एकहि सत्य न घडे तरी   अपराधाची क्षमा करी मनांतलें न जाय तरी   अविचारें न्याय करी, पश्र्चात्ताप पावे तरी   अस्तमान होय तोंवरी, न कळे काय होईल तरी   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   एकाचें जें जडभारी, दुजा जाणत नसे तरी   एका पैंशाची चोरी, करील रुपयांची तरी   एका म्यानांत दोन सुर्‍या राहात नाहींत   एका हातांत दोन कलिंगडे राहात नाहींत   कधीं तरी   कसा तरी   किती तरी   कोंबडे झाकले म्‍हणून तांबडे फुटायाचें राहात नाहीं   गेला बाजार तरी   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   घरून निघाला आणि आकाबाईच्या फेर्‍यांत पडला   डोळ्यांत जर एक कण राहात नाहीं, तर हिशेबांत एक पै कशी सामावेल   तरी   दिवसांचोर आला, रात्रीं दरवडा पडला   ना तरी   बकासूर-बकासूर आला आणि अन्नावर दरवडा पडला   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   मूर्ख मोठी कल्पना करी, अल्प प्राप्त होय तरी   म्हातारीनें कोंबडें लपविलें म्हणून उजेडायचें राहात नाही   म्‍हातारीनें, शेजारणीनें, शेजीनें कोंबडा झांकला म्‍हणून उजाडावयाचें (तांबडे फुटावयाचें) राहात नाहीं   मांजर काढून टाकलें तेथें उंट येऊन पडला   रिती (पोतें) पिशवी उभी राहात नाहीं   वाट पाहे दम धरी, वाटे दिवस उदास तरी   वाववळ-वाहुटलीचें वारें चार घटका राहात नाहीं   सोन्याचा चौफुला, नुसता रिकामाच पडला   हगलेलें घाणल्याशिवाय राहात नाहीं   हत्ती रोडला तरी घोडवळींत राहात नाहीं   हरण-हरण केलेला पदार्थ, जवळ नाहीं राहात   हिरा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

नाकिर्दीचा

 • nākirdīcā a Fallow or uncultivated. 
 • a  Fallow or uncultivated. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

अंत्येष्टी म्हणजे काय ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.