Dictionaries | References

हास्यवदनी असतो, तो गुह्य झांकून ठेवतो

जो मनुष्य नेहमीं हंसतमुख असतो तो खोल मनाचा असतो. तो कधीं आपल्या मनांतील गुप्त गोष्टी कोणास कळूं देत नाही. उ०- हंसता पुरुष, रडती रांड. An open countenance often conceals close thoughts. -सवि. ४२७.

Related Words

हगे तो तगे   अति उदार तो सदा नादार   आपलें गुह्य ज्यास सांगतो, त्याचा दास होऊन बसतो   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   जो तो आपापले घरचा राजा   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   निष्काळजी मनुष्याचा नौकर उद्धट असतो   हर्ष काल हा पाप काल असतो   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   मन मानेल तो सौदा   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   मोत्यांला ढाळ किती असतो   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   श्र्वास तो आस   इष्क जैसा समर्थास, तैसाच तो गरीबास   मेरे गल्लीमे तो आव   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   मीच काय तो शहाणा   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP