Dictionaries | References

सोळा वर्षे पुत्र, मग मित्र

मुलगा सोळा वर्षाचा झाला म्हणजे त्यास बरोबरीच्या नात्यानें वागवावें. प्राप्ते तु पोडषे वर्षे पुत्रमित्रसमाचरेत् l

Related Words

शाळू मित्र   सोळा आणे   उदीम करतां सोळा बारां, शेत करतां डोईवर भारा   आर्जवून न भुलवी, तो मित्र खरा भावी   मारवाडी मित्र नाहीं, पायखाना पवित्र नाहीं   पहैले उदरः मग चक्रधरः   आधीं पिठोबा मग विठोबा   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   आपल्या डोळ्यांतील मुसळ काढून मग दुसर्‍याचे डोळ्यांतले कुसळ काढावें   एक भाकरी सोळा नारी   अवघा नाश झाल्यावरी, मग उपाय काय करी   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आपला दोष सोड, मग दुजाची खोड काढ   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   आधी चोर, मग शिरजोर   आधी पहावे बोलून, मग दाखवावें तोलून   आधी उंबरा सोन्याचा होऊं दे, मग ठेंच लागली तरी चालेल (मग ठचठचां लागूं दे)   इष्ट मित्र खरे, असतां दूर बरे   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   पायलीचे पंधरा, अधोलीचे सोळा   सोळा गुणांचा खंडोबा   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   प्रसवली माता, मळमूत्रीं पुत्र, आला गोत्रीं भाग्यवान्‌   माय मेली बाळपणीं, स्त्री तरुणपणीं, पुत्र वृद्धपणीं विचित्र आहे करणी   कोठें जातोस अडक्‍या? तर मित्र तोडायला !   सोळा मातृका   सव्वा रुपयाची भवानी, सोळा रुपयांचा गोंधळ   कृत्रिम मित्र   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   हांतरण्याला गरम पांघरण्याला नरम, मग निजण्याला कां वाटावी शरम?   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   आधी करावा विचार, मग करावा संचार   आधीं कसोटी, मग सचोटी   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   ब्रम्ह्याच्या गांठी, मग कां कपाळाला आंठी   नवें तेव्हां सवें(मग)शिंक्याला लावून ठेवे   कांहीं मेळवी, मग जेवी   आधीं करते सून सून, मग करते फुणफुण   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP