Dictionaries | References

वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत

भलत्याच वेळीं पाहुणा आला तर त्यास जेवावयास मिळत नाहीं.

Related Words

वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   पाद गेला, बोचा आवळला   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   हडपणें-हडपला अग्नी आणि बळाची प्रीती, हे क्कचित्‍ फार वेळ टिकती   आगरांत गेला आणि पांगारा आणला   एक ना धड, भाराभर चिंध्या   गोड ना जाल्‍यार गोडासारखें उतर ना?   काळ आला होता पण वेळ आली नव्हती   पीठ वेळ काढतें, भात नेऊन पोंचवितो, भाकरी नेऊन परत आणते   चोर गेला यात्रेला, वर्षाचा सांठा पुरा केला   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   एवढावळ-वेळ   वेळ ना वार, खादाड मागे जोगवा   धडांत ना भाकडांत, आणि शेळींत ना बोकडांत   घर ना दार, आणि देवळीं बिर्‍हाड   घोळतल्‍याक उपास ना, बसतल्‍याक भूक ना   येणें ना जाणें, फुकट वेल्हावणें   दोळ्या दोळ्याक भेट ना, शेजारा आसून गुर्तु ना   बसन म्हळ्या सावळी ना, आनी धरीन म्हळ्या ताळी ना   शीं करतली शिल्लीना आनि का करतलो कावळो ना   व्याह्यां जावयां तुपाचा पेला आणि घरचा पाहुणा उपाशीं मेला   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   गेला बाजार   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   नमनांत वेळ घालविणें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   निरवानिरवीची वेळ   महार मेला, विटाळ गेला-फिटला   भाजून बीं पेरलें ना   कोणाक कोणना, उंचारी वतल्‍याक सांगातु ना   बेदाणा-ना   बिछू-बिछूका मंतर ना ज्याने, सांपके बिलमें हात डाले   शिमग्याच्या तेलाला धार ना बोळ   दरेवैर खरवड ना   उश्ण्यांक मरण ना   कामका ना काजका, शेरभर अनाजका   पाठी ना पोटी: दारीं लागली कांटी   विजणा-ना   बेल ना पत्री, पूजा करायले निघाली चत्री   आसल्यार घॉगॉ, ना जाल्यार ऑगॉ   छी सुण्या लाज ना, आजि म्‍ह्‌ळ्‌ळेलें फायिना   खबर असल्‍यास गोयें, ना झाल्‍यावर पोयें   वांकडी ना तिकडी तरी गांवाची भाकर   चव ना ढव, दडपून जेव   स्वार्थाक दोळे ना   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP