Dictionaries | References

ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये

श्रीमंत मनुष्‍याशी स्‍पर्धा केल्‍यास त्‍यांत शेवटी आपलेच नुकसान अधिक होण्याचा संभव असतो.

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   जवळ करणें   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   जवळ नाहीं नाणें, आणि हवें तें करीन म्‍हणे   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   लहानाची उपेक्षा करुं नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   लोकाचे दोन पैसे देणें, फेड करूं कशानें   पुरुष ही परमेश्वराची कीर्ति तर स्त्री ही परमेश्वराची प्रत्यक्ष मूर्ति आहे   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   अशी आहे तशी आहे   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   ज्‍याचे दांत, त्‍याचे घशांत   ज्‍याचे अंगची मस्‍ती, त्‍याचे अंगी जिरती   उद्योग उघडा करूं जाती, त्यांत लवून विघ्ने राहतीं   तेल जळे, पीडा टळे, पण ज्‍याचे जळे त्‍याला कळे   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   शेकणें हें अर्धा वैद्य आहे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP