Dictionaries | References

ज्‍याचा बाण, त्‍याची मृगया

‘ज्‍याच्या हाती ससा तो पारधी’ याप्रमाणें. ‘पण ज्‍याचा बाण, त्‍याची मृगया! ह्या वराहाच्या कुशीत घुसलेला हा बाण आहे माझा, अर्थात्‌ मृगयाहि माझीच!’ -काळेपाणी ३७४.

Related Words

मृगया   ज्याचा   उपकार करणें, त्याची बढाई न सांगणें   हत्ती फिरवा गांवोगांव, ज्याचा हत्ती त्याचें नांव   ज्‍याचा जार त्‍यासीच भार   ज्‍याचा हात मोडेल, त्‍याच्या गळ्यात पडेल   हातचा बाण   ज्‍याला नाहीं अक्‍कल, त्‍याची घरोघर नक्‍कल   रामाचा बाण   ज्याचे हातीं काठी त्याची म्हैस   ज्‍याचा हात खालीं, त्‍याच्या सुरकुत्‍या गालीं   गरीबास सुसंतति, तीच त्‍याची संपत्ति   ज्‍याला नाहीं आगापिच्छा, त्‍याची सर्वच दुर्दशा   जीवतोड लेखणी, त्‍याची गांवगाडे वाचणी   ज्‍याचा कंटाळा, त्‍याचाच वानवळा   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   जागेल त्‍याची वांठ आणि निजेल त्‍याचा टोणगा   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   मारील त्याची तरवार व करील त्याची विद्या   बायले नथिंतल्यान्‍ बाण मारप्‍   हाताचा बाण   वाहील त्याची शेती   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   धनलोभ आणि हेवा, त्याची तृप्ति न होय केव्हां   आधीं पिसा, त्याची हातीं दिलें कोलीत   जो नित्‍य वागे वाममार्गी, त्‍याची होते कैदेत रवानगी   सर्व जनाला मित्र करी, त्याची मित्रता नसे खरी   ज्‍याचा खावा माल, त्‍याचे गावे ख्याल   मुतानें ज्याची तृषा भागणार, त्याची भूक गुवानें शमणार!   पुत्र व्हावा ऐसा गुंडा। ज्याचा तिन्ही लोकीं झेंडा॥   पावसानें भिजविलें व सरकारनें मारलें त्याची लाज नाहीं   ज्‍याचें तोंड पाहूं नये त्‍याची गांड पाहण्याचा प्रसंग (येतो)   रेडा रुसला तेल्यावरी, त्याची कोण करील भरोवरी   कोणी देतां मोठी आशा, त्‍याची धरावी निराशा   नासलें फळ दुसर्‍या फळा, नासून हरी त्याची कळा   ज्‍याची नाहीं कोय, त्‍याची पुडची डोय   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   ज्याचा जो व्यापार। तेथें असावें खबरदार।   ज्‍याचें लष्‍कर त्‍याची दिल्‍ली   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   उपभोग घेतो त्याची लक्ष्मी, संग्रही ठेवतां न पडे कामीं   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   ज्याचा जो व्यापार तो त्यांनींच करावा   उपकार फेडतां वाटतो जड, त्याची हळू हळू करावी फेड   ज्‍याचा माल त्‍याला हाल (त्‍याचे हाल), कोल्‍हीं कुत्री पडली लाल   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार   करील त्‍याचा कारभार, मारील त्‍याची तलवार, राखेल त्‍याचे घर व खपेल त्‍याचें शेत   कलाकौशल्‍य ज्‍याचे हातीं, त्‍याची होई जगी ख्याती   क्रोध ज्‍याचा त्‍याला आवडतो, इतराला शत्रु वाटतो   ज्‍याचा त्‍याचा स्‍वजातीकडे ओढा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP