Dictionaries | References

गांवांत लगीन, कुत्र्यांना बोंबाळ

गांवांत लग्‍न आल्‍याबरोबर कुत्र्यांची धांदल उडते
कारण तेथे उष्‍टेमाष्‍टे खाण्यास मिळते. वास्‍तविक त्‍यांचा त्‍या लग्‍नाशी अर्थाअर्थी काही संबंध नसतो
पण थोडाफार लाभ होईल या आशेने ती येतात. त्‍याप्रमाणें एखादे मोठे कार्य निघाले म्‍हणजे ज्‍यांचा काही अर्थाअर्थी संबंध नाही असे लोक आशाळभूतपणें तेथे जमून गडबड करीत असतात.

Related Words

गांवांत लगीन, कुत्र्यांना बोंबाळ   लगीन   देवी देवळांत, आणि नायटे गांवांत   चावडीवर दरोडा आणि गांवांत आरडाओरडा   मांजर नाथिल्या गांवांत हुंदीर राया   बोंबाळ   शेतांत नसावा कुंदा आणि गांवांत नसावा निसुंदा   गांवांत राहून पाटलाशीं वैर   चोरी करची आपल्‍या गांवांत, भीक मागची दुसर्‍याच्या गांवांत   कांग म्‍हारणे गांवांत, तर नाचण्या तुझ्या पेवांत   काखेंत कळसा, गांवांत (स) वळसा   गांवांत लगीन, कुत्र्याला बोंबाळ   जंगलांत नाहीं वावर, नि गांवांत नाहीं घर   उजाड गांवांत डांगोरा पिटणें   गांडीला नाहीं लंगोटी, गांवांत प्रतिष्‍ठा मोठी   तीन दिवस संन्याशी, गांवांत उपवासी   उमाप लगीन सावधान   पिकल्यावांचून (गांवांत) विकत नाहीं   गांवांत दाखवी मिजाशी, घरांत उंदीर उपाशी   गांवांत म्‍हाळ, सुण्याक (कुत्र्यास) बोवाळ   गांवढ्या गांवांत गाढवी सवाशीण   खाकेंत पोर नि गांवांत डांगोरा   गांवांत बळी, शेजीच्या गांवीं (परगांवीं) गाढवें वळी   बगलेंत पोर, गांवांत दांडोरा   रानांत बाभळ मातुं नये व गांवांत कोळी मातुं नये   कानांत बुगडी, गांवांत फुगडी   गांवांत घर नाही, वेशीबाहेर शेत नाहीं   दुष्ट राजाची द्वाही फिरली, गांवांत गडबड झाली   बोडक्यांचे गांवांत बोडक्यानें जावें   शेळीसारखें खाणें आणि गांवांत फिरणें   काखेंत पोर आणि गांवांत डांगोरा   गळ्यांत गरसोळी आणि गांवांत बोंब   कवड्यांचे दान वांटले, गांवांत नगारे वाजले   नदीवर न्हाण (स्नान), गांवांत भीक   देवी रानांत, नायटे गांवांत   गांवांत वर्‍हाड आणि कुत्रें मुर्‍हाड   आई देवळांत व नायटे गांवांत   गांवांत गाय हगली अन्‌ चुलीला आग लागली   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP