Dictionaries | References

कर्‍याचा दिवा


कर्‍हा दिव्याचा मान
विवाहादि समारंभात कर्‍हा दिवा किंवा शोभणी धरणार्‍या स्‍त्रीस मानाबद्दल जी वस्‍त्रे, नारळ पानसुपारी वगैरे द्यावयाची असतात ती वस्‍त्रे व ती देण्याची क्रिया किंवा विधि.

Related Words

दिवा   दुखणें दिवा पाहून येतें न्‍ फडा पाहून जातें   कर्‍याचा दिवा   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   टांगता दिवा   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   शहाणपणा-शहाणपणाचा दिवा लागणें   वोहटळ-वोहटळीला दिवा   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   दिवा दिवठणीं आणि बाईल हांतरुणीं   आपल्या भोंवती दिवा ओवाळणें   दक्षिणचा दिवा   गगनीं दिवा लावणें   दिवा   उठाठेवा आणि बोडक्यावर दिवा   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   दिवा पाहूण येतें, फडा पाहून जातें   शेणाचा दिवा लाविणें   दिवा लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   एखाद्याच्या मुतानें दिवा पाजळणें   पावसानें डोळे वटारणें, दिवा लावणें   दिवा दिवसं   दिवा उंबर्‍यावर पाजळणें   मुलखांत दिवा लावणें   दिवा दिवसे   दिवा लावी घरांत, मग देवळांत   दिवसां दिवा. रत्रीं अंधार   कवडीचें तेल, कवडीची वात, दिवा जळो सारी रात   आधीं दिवा घरीं तेवा, मग मशिदींत दुसरा ठेवा   दिवस गेला हेटाहेटी-हेटीमेटी-हाटीमेटी-रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   शिलेदारबुवा, सणकाडीचा दिवा   यावच्चंद्र दिवा करौ   मसणांत-मसणीं दिवा लावणें   मुतानें दिवा पाजळणें-लावणें   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   फुकट झवा, सारे रात दिवा   ज्‍याचे सरे, तो दिवा लावून करे   आपल्या तोंडाभोवतीं आपणच दिवा ओवाळून घेणें   हिरा-हिरा दिवा   दसर्‍यांतून पार पडेन तेव्हां दिवाळीचा दिवा पाहीन   जंववर पाहिला नाही आवा, तंववर दिवा   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   दिवा ओवाळणें   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   रीठ-रिठावर दिवा लागणार नाहीं   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   मिणमिण-मिण मिण दिवा, कृपणाचा केवा, गाजराचा मेवा व हिजडयाचा ढवा   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   आधीं दिवा घरीं तेवा, मग मशिदींत दुसरा ठेवा   आपल्या तोंडाभोवतीं आपणच दिवा ओवाळून घेणें   आपल्या भोंवती दिवा ओवाळणें   आयजीच्या जिवावर बायजी उदार, ध्यां (दिवसां) दिवा रात्री अंधार   उठाठेवा आणि बोडक्यावर दिवा   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावावयाचा   एखाद्याच्या मुतानें दिवा पाजळणें   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   कवडीचें तेल, कवडीची वात, दिवा जळो सारी रात   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   गगनीं दिवा लावणें   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   ज्‍याचे सरे, तो दिवा लावून करे   ज्यानें न पाहिला अवा त्यानें पाहिला दिवा   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   ज्‍यानें पाहिला नाहीं दिवा, त्‍यानें पाहिला आवा   जंववर पाहिला नाही आवा, तंववर दिवा   टांगता दिवा   डोंगरीं दिवा लावणें   तुझी दाढी जळो पण माझा दिवा लागो   दक्षिणचा दिवा   दुखणें दिवा पाहून येतें न्‍ फडा पाहून जातें   देखला नाहीं दिवा आणि पाहिला आवा   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   दसर्‍यांतून जगूं (जगेल, निघेल) तेव्हां दिवाळी (दिवाळीचा दिवा) बघूं (पाहील)   दसर्‍यांतून पार पडेन तेव्हां दिवाळीचा दिवा पाहीन   दाढीला आग लागली, म्हणे माझा दिवा लाऊन घेऊं द्या   दिवस गेला हेटाहेटी-हेटीमेटी-हाटीमेटी-रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवा   दिवा उंबर्‍यावर पाजळणें   दिवा ओवाळणें   दिवा दिवठणीं आणि बाईल हांतरुणीं   दिवा दिवठाणीं, बाई प्रस्थानीं   दिवा दिवसं   दिवा दिवसे   दिवा पाहूण येतें, फडा पाहून जातें   दिवा लावणें   दिवा लावून येणें. हात हालवीत जाणें   दिवा लावी घरांत, मग देवळांत   दिवाळीचा दिवा   पावसानें डोळे वटारणें, दिवा लावणें   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   फुकट झवा, सारे रात दिवा   मुतांत दिवा जळणें   मुतानें दिवा पाजळणें-लावणें   मुलखांत दिवा लावणें   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP