Dictionaries | References

कनवटीं नाहीं पैसा आणि लोकांना म्‍हणतो या बसा

जवळ काही साधन नसतां उगाच दुसर्‍यांस आग्रह करून आदर सत्‍कार करणार्‍याच्या बाबतीत ही म्‍हण योजतात. आपणाजवळ जर द्रव्य नाही तर दुसर्‍यास आग्रह कशास करावा?

Related Words

खोर्‍याने पैसा ओढणें   हरा नाहीं आणि शिवा नाहीं   पाऊस नाहीं, पाणी नाहीं, दुर्दशेला पारावर नाहीं   पोटावर बांधल्यानें भूक जात नाहीं   लंबाण भाऊ आणि कांदेखाऊ   स्वतः ज्ञान नाहीं व सांगितलेलें ऐकायचें नाहीं   दान केल्यानें कोणताहि अनुष्य गरीब होऊं शकत नाहीं अगर चोरीनें श्रीमंत होऊं शकत नाहीं   दांडयानें पाणी तोडलें म्हणून निराळें होत नाहीं   मालक गैदी आणि मांजर कैदी   भरंवशाची मोट आणि पहा माझी वाट   स्वतः मेल्यावांचून स्वर्ग दिसत नाहीं   माणसाला मानीत नाहीं   भिकेची हंडी सिगेस चढत नाहीं   साधूंना भूतकाळ असतो आणि पापी गुन्हे गारांना भविष्यकाळ असतो   सुपांतील हंसती आणि जात्यांतील रडती   रोम एका दिवसांत बांधलें गेलें नाहीं   सुगंधी केतकीला फळें नाहीं, ती अंगीं कांटे बाही   हत्ती पोसवतो पण माहेरवाशीण नाहीं पोसवत   धोंडा तिकडेच आणि गोफणहि तिकडेच   प्रपंचांत पैसा आणि परमार्थांत परमेश्वर   रिकाम टवळा आणि गांवचा होवळा   शिंक्याचें तुटलें आणि बोक्याचें पिकलें   कोणी कोणाचें नशीब घेत नाहीं   जाणार्‍याचे जातें आणि कोठार्‍याचे पोट दुखतें   मुंगळा म्हणतो, आई मी भेली उचलतो, बाळा तुझी कंबरच सांगते   चाव चादडीचे, आणि हाल गोधडीचे   धाकासारखी चीज नाहीं   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   लिनां आणि भिकार चिनां   कडवे झाडाला बहु बाज, आणि म्‍हातार्‍या माणसाला फार खाज   मी हांसतें दुसरीला आणि शेंबूड माझ्या नाकाला   नकटें तें नकटें आणि पुन्हां नाकाचा डौल   स्वभावाला औषध नाहीं   घरघुशी आणि घरनाशी   बायकांच्या तोंडांत कोणतीहि गोष्ट राहात नाहीं   वीज कडकडली आणि परळावर पडली   गादी लागे मऊ मऊ आणि ढेकूण करिती चाऊ चाऊ   देवाचें नांव आणि आपला गांव   मनांत मनोरे आणि पुढें ताट कोरें   पावसानें भिजविलें आणि सरकारनें लुटलें कोणाजवळ फिर्याद करावी   हातीं लागली चेड आणि धर मांडवाची मेढ   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   द्वेषी आणि जुलमी न्यायाधीश, करती न्यायाचा सत्यनाश   बारा गांव उजाड, आणि फिरतो उनाड   भवानी तुळजापुरीं आणि नायटे पृथ्वीभर   कोणाची मुलगी आणि कोण करतो सलगी   ओठाला नाहीं पुरेसें, पोटाचें आंतडें वासे   भवानी आई देवळांत आणि नायटे जगांत   घरचीचें ते मिठवणी आणि बाहेरचीचें मिठ्ठापाणी   फूल नाहीं फुलाची पाकळी देणें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP