Dictionaries | References

आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय

जी गोष्ट आपल्याला कधीहि प्राप्त होणें शक्य नाही त्या गोष्टीबद्दल व्यर्थ तंटा करण्यात काय अर्थ आहे.

Related Words

ताकास तूर लागू न देणे   नखाला माती न लागणें   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   ढुंकून न पाहाणें   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   कानपूर ओस करून बसणें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   पाय भुईला लागूं न देणें   ज्‍याचे त्‍याला, आपल्‍याला उठाठेव कशाला   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   ऊंस गोड झाला म्हणून काय मुळ्यासुद्धां खावा?   सावलीस उभा न राहणें   कर न कर   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   रुख न देणें   न हिंदु र्न यवनः   धांवा धांव बहुत, दैवीं असेल तें प्राप्त   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   गळा मोठा करून रडणें   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   न खादी नार नी पायलीचा आहार   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   धनाढयाची द्रव्यसंख्या, त्याहून अधिक त्याची आख्या   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   निष्ठुरतेपासून, सूड होय निर्माण   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   जो असे अविचारी, तो काय न करी   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   ज्‍याचें लष्‍कर त्‍याची दिल्‍ली   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   ऐकलेले चाटून येतें काय?   भटा तुझें वर्म काय तर कापसाचें जानू   तमाखूकी निंदा करे होय इसका सत्‍यानाश   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   मीच काय तो शहाणा   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP