Dictionaries | References

आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये

प्रथम एखादी जबाबदारी पतकरूं नये. एकदां पतकरली म्हणजे मग कितीहि श्रम पडले तरी त्याबद्दल कुरकुर करूं नये. तु०-आगमे सुखमाप्नोति निर्गमे प्राणसंकटम्।

Related Words

कोणाचें वर्म काढूं नये   हात बाटवावा परंतु हाड बाटवूं नये   आधी गुंतूं नये, मग कुंथू नये   जीभ आस म्‍हणु नाकाक लाव नये   भात सोडावा पण सांथ सोडूं नये   अधमाला हातांनीं भरवावें त्याच्या तोंडी लागूं नये   सांधींतली गोष्ट उजेडांत आणूं नये   कांटे वइल्‍यानि रिते पायानि चमकूं नये   आधीं पाणी पिणें, मग जात पुसरणें   आधी करावा वाचे स्वीकार, मग का करावा तिरस्कार   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   जेविल्‍लेकडे दोनि येवजूं नये   दहांचा हात दुष्मानावरहि पडूं नये   शहाण्याचा चाकर व्हावें पण मूर्खाचा (धनी) जामिन होऊं नये   बागलाक येवंचो रुकु खिळी हाळतानें कातरं नये   आधीं वाघ्या, मग पाग्या   आधी पहावे बोलून, मग दाखवावें तोलून   नांव सांगावें पण गांव सांगूं नये   एकानें गाय मारली म्हणून दुसर्‍यानें वासरूं मारूं नये   तुळशीचे मुळांत कांदा लावूं नये   ज्‍याला पानाचें भय वाटतें, त्‍यानें वनांत जाऊं नये   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   लहानाची उपेक्षा करुं नये   आधी चोर, मग शिरजोर   डोळा काणा असावा, मुलूख काणा असूं नये   अंथरायला गरम पांघरायला नरम मग निजणार्‍याला कां वाटावी शरम   आपल्या टोंगळ्यांशीं आधीं न्याय तोडावा, मग दुसर्‍याच्या   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   कोणाचा तिरस्‍कार करूं नये, कोणाची निंदा करूं नये   आपलें पागोटें काखेंत मारुन मग दुसर्‍याच्यास हात घालावा   अरिष्टांत पडणें मग बुडणें किंवा तरणें   द्रव्याचिया कोटी। नये गांडीची लंगोटी॥   देवाला द्यावे कण, घ्यावे मग   माम्या मावशा आहे पण आईची सर कोणा नये   हातचें सोडून देऊन पळत्याच्या पाठीस लागूं नये   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   मेघाच्या आणि गर्भाच्या भरंवशावर राहूं नये   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   रडत्याच्या डावीकडे व शिवत्याच्या उजवीकडे बसूं नये   एकाशीं स्नेह तर एकाशीं बिघाड, एकदांच सर्वांशी कज्जा करूं नये   दहाच्या तोंडांत असावें पण एकाच्या दांतांत असूं नये   अल्प खाणेंपिणें करी, मग जाणे नलगे वैद्या घरीं   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   जर सगळे दिवस सारखे, तर मग काही नाही पारखें   गेली वीरसरी। मग त्‍यास रांड मारी।।   अडका गेला पैका गेला मग जन्म कशाला   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   हांतरण्याला गरम पांघरण्याला नरम, मग निजण्याला कां वाटावी शरम?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP