TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
प्रतिकूलासंबंधी विचार

धर्मसिंधु - प्रतिकूलासंबंधी विचार

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


प्रतिकूलासंबंधी विचार

विवाहाचा निश्चय झाल्यानंतर वराच्या अथवा वधूच्या सगोत्रांपैकी त्रिपुरुषकुळामध्ये कोणी मरण पावल्यास प्रतिकूलदोष होतो. या ठिकाणी विवाहाचा निश्चय वैदिक अथवा लौकिक समजावा. त्यामध्ये वाग्दान नामक विधीने केलेला तो वैदिक. त्यामध्ये वाग्दान नामक विधीने केलेला तो वैदिक. हाच मुख्य निश्चल होय. लग्नाच्या तिथीचा निश्चय वगैरे, वर व वधू यांना अलंकारादि देण्याविषयी परस्पर भाषाबंध, सुपारी देणे वगैरे, हा लौकिक निश्चय होय. 'सगोत्रांचे त्रिपुरुष कुल' या शब्दांनी मातामहाच्या कुलाची व्यावृत्ति झाली. त्रिपुरुष कुलाचे प्रकार - वर, त्याची पूर्वीची पत्नी, वराची माता, पिता, पितामह, पितामही आणि लग्न न झालेली पित्याची बहीण ही पूर्व त्रिपुरुषी होय. वर, त्याचा भ्राता, भ्रातुपत्नी, भ्रातृपुत्र, विवाह न झालेली भ्रात्याची कन्या, विवाह न झालेली वराची बहीण, वराचा सून, पुत्र, विवाह न झालेली कन्या, नातू, नातवाची पत्नी, विवाह न झालेली नात ही परत्रिपुरुषी होय. वराचा चुलता, चुलती, चुलत्याचा पुत्र व चुलत्याचे पुत्राची पत्नी व विवाह न झालेली चुलत्याची कन्या, आणि संतानभेद असेल तर ती त्रिपुरुषी याप्रमाणे सगोत्र त्रिपुरुषीची गणना जाणावी. यापैकी एखाद्याला मृत्यु प्राप्त झाल्यास प्रतिकूल होय. असा अर्थ समजावा. या ठिकाणी भ्राता, पुत्र, पौत्र हे उपनयन झालेले नसले तथापि तीन वर्षाहून अधिक वयाचे असतील ते घ्यावे. याप्रमाणे विवाह न झालेली बहीण इत्यादिकांसंबंधाने देखील तीन वर्षांची इयत्ता घ्यावी हे योग्य दिसते. याप्रमाणे वधुकुलांतील त्रिपुरुषीसंबंधाने जाणावे. मंडन मुंडन इत्यादिकांमध्येही अशीच त्रिपुरुषगणना समजावी.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-28T22:12:47.1200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

अंथरूण

 • न. निजण्यासाठीं अंथरण्याच्या उपयोगी वस्त्रें , बिछाना ' नाकळें विषय अंथुरणीं। आधीं लहान होतें त्या दिसांत नवतें शहाणी । ' - प्रला १७६ . ( बायकी ल० ) पतिसंग ; विषयसुख . तिला अंथरुण ठाऊक नाहीं ; ( अप .) अंथ्रुण . ' अंथ्रूण पांघ्रण ना निजाया मंचक ' - दावि १२९ . ( सं . आस्तरण ; प्रा . अत्थरण अत्थुरण ) ( वाप्र .). १ अंथरूणाप्रमाणें किंवा अंथरूण पाहून पाय पसरावे = साधनाप्रमाणें साध्य ठरवावें ; ऐपत पाहून खर्च करावा ; सामर्थ्यानुरुप वागावें २ भुईचें अंथरूण आणि आकाशाचें पांघरूण = अतिशय दारिद्राला लावतात . - रूणाचा घाणा करणें - झोंपत लोळून अंथरुणाचा चोळामोळा करणें . 
 • ०धरणें आजारी पडणें . 
 • ०कांबरूण पांघरूण - न . बिछाना व पांघरावयाचें वस्त्र . बाड . बिछाना ; जवळचें सामान . 
 • ना. गादी , बिछाना , बिस्तरा ; 
More meanings
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.