TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|धर्मसिंधु|तृतीय परिच्छेद : पूर्वार्ध ३|
गोदानाचा मंत्र

धर्मसिंधु - गोदानाचा मंत्र

हिंदूंचे ऐहिक, धार्मिक, नैतिक अशा विषयात नियंत्रण करावे आणि त्यांना इह-परलोकी सुखाची प्राप्ती व्हावी ह्याच अत्यंत उदात्त हेतूने प्रेरित होउन श्री. काशीनाथशास्त्री उपाध्याय यांनी ’धर्मसिंधु’ हा ग्रंथ रचला आहे.
This 'Dharmasindhu' grantha was written by Pt. Kashinathashastree Upadhyay, in the year 1790-91.


गोदानाचा मंत्र

यानंतर कन्यादानाची अंगभूत अशी जी गाय इत्यादि दाने त्याचे मंत्र सांगतो- गोदानाचा मंत्र

"यज्ञसाधनभूताया विश्वस्याघौघनाशिनी । विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा ॥"

अंगठी इत्यादिकांचा मंत्र

’हिरण्यगर्भसंभूत सौवर्ण चांगुलीयकम । सर्वप्रदं प्रयच्छामि प्रीनातु कमलापतिः ॥"

कुंडलाचा मंत्र

"क्षिरोदमथने पूर्वमुद्धृतं कुंडलद्वयम । श्रिया सह समुद्भूतं ददे श्रीः प्रीयतामिति ॥

कडी, तोडे इत्यादिकांचा मंत्र

"कांचन हस्तवलयं रूपकान्ति सुखप्रदम । विभूषणं प्रदास्यामि विभूषयतु मे सदा ॥

तांब्याची उदकपात्रे इत्यादिकांचा मंत्र

"परापवाद पैशून्यादभक्ष्यस्य च भक्षणात ।

उत्पन्नपापं दानेन ताम्रपात्रस्य नश्यतु ॥

भोजनाकरिता कास्यपात्र दान करावयाचे त्याचा मंत्र

"यानि पापानि काम्यानि काम्योत्थानि कृतानि च ।

कांस्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥"

पाणी पिण्याकरिता व भोजनाकरिता रुप्याची पात्रे दान करावयाची त्याचा मंत्र

"अगम्यागमनं चैव परदाराभिमर्शनम ।

रौप्यपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा ॥

तांबूलाचा मंत्र

"पूरितं पूगपूगेन नागवल्लीदलान्वितम ।

पूर्णेन चूर्णपात्रेण कर्पूरपिष्टकेन च ।

सुपूगखंडनं दिव्यं गंधर्वाप्सरसां प्रियम । ददे देव निरातङ्कं त्वत्प्रसादात्कुरुष्व माम ॥"

याप्रमाणे दासी, म्हैस, गज, अश्व, भूमि, सुवर्णपात्रे, पुस्तके, शय्या, गृह, रुपे, वृषभ, इत्यादिकांचे दानांचे मंत्र कौस्तुभामध्ये पहावे.

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2008-05-29T19:43:24.2370000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

veteran

 • कसलेला 
 • मुरब्बी 
RANDOM WORD

Did you know?

How do I become a moderator on QnA?
Category : About us!
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.