TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

दासोपंत चरित्र - पदे ५५१ ते ५७५

दासोपंतांच्या वंशजांचीं घराणीं हल्लीं जोगाईच्या आंब्यास व नागपुरप्रांतीं चंद्रपुराकडे नांदत आहेत.


पदे ५५१ ते ५७५
तुह्मां ध्यातां हत्संपुटी । समुळ यासे अनेक त्रिपुटी । एकच तंतु अनेक पटी । यापरी दृष्टि त्यासि उघडे ॥५१॥ उघडितां ज्यास एकच दृष्टि । त्यांजला कैची भिन्न सृष्टि । भिन्नाभिन्ना समूळ आटी । अद्वय लुटी सहज लुटिती ॥५२॥ यापरी तुमचें ध्यान महिमा । अगम्य अगोचर निगमागमा । व्यासादिकांच्या मतीसि सीमा । झाली तुह्मां वर्णितां ॥५३॥ नेणो अनेक जन्मी सत्कर्म । ब्रह्मापर्णबुध्दी आचरलों परम । तरीच तुमची पादपद्मे । दृष्टि भरुन पाहिलों ॥५४॥ तुह्मांस्तव करितो मंत्रानुष्ठान । तुह्मांस्तव साधिती पंचाग्निसाधन । तुह्मांस्तव हिंडती वनोवन । परी दर्शन दुर्लभ ॥५५॥ तुह्मांकरिता करिती दान । तुह्मांस्तव अग्निष्टोमादि सत्कर्म । वापीकूपतटादि वनविश्राम । करितां दर्शन नव्हेचि ॥५६॥ गंगा, यमुना, सरस्वती । पावन करिती विश्वाप्रती । तेविं तुह्मी मज आळशास निश्चिती । पाचन केलें दर्शने ॥५७॥ आतां तुमच्या उपकारा । उत्तीर्ण नव्हे हो दातारा । कीं चुकविले माझें येरझारा । सहज तुह्मां नमितांचि ॥५८॥ तुमच्या नमनासरिसां । भ्रांति विराली नि:शेष । काय प्राप्त झाले हर्ष । हेंही कांही कळेना ॥५९॥ कळे ना कळे याहून वेगळे । तेच ते तुह्मी स्वानंदपुतळे । मज तारिले निज कृपाबळे । बाळक तुमचा जाणोनि ॥६०॥ अनंत जन्मीचे सुकृत अमूप । आज दिसतसे फलद्रुप । कां पाहिले आपुले स्वरुप । नेत्र भरुन स्वानंद ॥६१॥ यापरी बोलोनि त्यांसि । पुनरपि वंदितां त्रिवर्गासि । तेही तोषून निज मानसी । बोले काय मुनीप्रती ॥६२॥ " धन्य धन्य बापा अत्रिराया । धन्य पतिव्रता तुझी जाया । तिचे तप उत्कृष्ट पाहूनियां । पातलो आह्मी सर्वस्व ॥६३॥ नेणों तिचें तपवैभव । वाटे आह्मां अति अभिनव । आह्मां बाळ करुनि सर्वस्व । खेळविले जिने आनंदे ॥६४॥ सावित्री, लक्ष्मी, भवानी । जीस आले लोटांगणी । धन्य ती पतिव्रताशिरोमणी । करणी तिची अगाध ॥६५॥ आतां तुह्मां आह्मी सुप्रसन्न । वर मागावे इच्छित मन । ते देऊन वरप्रदान । शीघ्र जाऊं स्वस्थळा ॥६६॥ ऐकतां देवांची वरदवाणी । पुनरपि मस्तक ठेवून चरणी । बोले काय अत्रि मुनि । हरिहरांसि आल्हादे ॥६७॥ " जीस्तव झाले आपुले येणे । तिलाच द्यावे वरप्रदान । मी कृतकृत्य आपुले दर्शने । इच्छा कांही नसेचि ॥६८॥ इच्छाचि जे परी तृप्तता । तुमचे पायचि तत्त्वतां । तेथे माझे मस्तक असतां । मागणें कांही नसेचि ॥६९॥ मागण्यास तरी दूर आपण । यास्तव मागणें नको मजकारण । मागण्याची झाली पूर्ण । पूर्ण श्रीचरण पाहतां ॥७०॥ आपुले चरण तो अति सोवळे । मागणे मांगाचा विटाळ । कदां न व्हावा अनाथ बाळ । हीच इच्छा पै असे ॥७१॥ यापरी अत्रीची विनंति । ऐकतां देव तोषून चित्ती । बोले काय अनुसूयाप्रती । " वर मागे, वो पतिव्रता. '' ॥७२॥ मग अनुसूया तेव्हां केले काय । सिध्द करूनि आसनत्रय, । त्यावरी बैसवी हरिहरराय । त्यांच्या स्त्रियांसहित. ॥७३॥ सावित्री आणि कमलासन । कमळजजनक आणि कमळा संपूर्ण । गौरीवराहवर्तमान । पूजिती झाली स्वानंद ॥७४॥ करुन आधी स्वानंद पूजा । वंदूनि अत्रिचरणांबुजा । काय वर मागती अत्रिभाजा । हरिहरासि त्या काळी ॥५७५॥ "

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:51:49.7330000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

आधणांतले रडतात व सुपांतले हांसतात

 • भाताकरितां ओयरावयास घेतलेल्या तांदुळांपैकी प्रथम जे आधणांत पडतात त्यांचेकडे पाहून बाकीचे सुपातील तांदूळ त्यांच्या विवळण्यापासून हसू लागले तर ते ठीक नव्हे. कारण लवकरच सुपातील तांदूळहि आधाणांत पडावयाचे असतात व त्यांनाहि तीच दशा प्राप्त व्हावयाची असते. तेव्हां एकाच परिस्थितीतील लोकांपैकी एखादा मनुष्य संकटांत सापडला म्हणजे त्यासंकटाबाहेर असणार्‍या माणसानें त्याची चेष्टा करणे चांगले नाही. कारण त्याचीहि वेळ लवकरच यावयाची असते. तेव्हां त्याची हेटाळणी न करतां त्यास सहानुभूति दाखविणे हे योग्य. आज जे सुखांत आहेत त्यांना दुसर्‍याच्या दुःखाची कल्पना येत नाही. पण भविष्यकाळी त्यांच्यावरहि दुःखाचा प्रसंग येण्याचा संभव असतो, ही त्यांस कल्पना नसते. 
RANDOM WORD

Did you know?

जेवण उष्टे सोडून अन्नाचा अपमान करणार्याला विविध शास्त्र, पुराणात काय शिक्षासांगितली आहे कृपाया संदर्भासह स्पष्ट करणे .
Category : Vedic Literature
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.