स्वात्मसौख्य - कर्मकांड ओवी संग्रह ११

श्रीस्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


तेथें कायसा मी धडफुडा । कर्मसाह्य तो सवंगडा ॥

जयाचे धर्मशब्द तोंडा । कर्मधेंडा नाचवी ॥१०१॥

जेविल्या ढेंकर देती द्विधा । गुदद्वारें होतसे श्रद्धा ॥

एक पोटीं त्रिविध बाधा । साक्ष त्रिशुद्धा तोचि तो ॥१०२॥

आपुलें स्वरुपीं निमग्न । रक्त, श्वेत आणि कृष्ण ॥

जाणीव ते नीलवर्ण । वर्णरहित तोचि तो ॥१०३॥

वर्ण नसतां कर्माचरण । चौथा देह मसुरप्रमाण ॥

पाहूं न शके त्रिगुणगुण । कर्म उन्मन तोचि तो ॥१०४॥

पिंड ब्रह्मांडाचा सांधा । येथे सांधिला रे प्रबुद्धा ॥

हेंचि घडलें जरासंधा । कृष्णद्वंद्वा तोचि तो ॥१०५॥

जैसे बाळ तरुण वृद्ध । निभोनि वाचले ते त्रिविध ॥

तोचि पूर्ण कर्मावबोध । बोधी बोध तोचि तो ॥१०६॥

ऐसी बोधाचि प्रवृत्ती । कर्मे आपुले आप होती ॥

तेव्हांचि ते रुप पावती । कळलें म्हणती तोचि तो ॥१०७॥

एक चाळिती स्वकर्मातें । एक धरिती अकर्मातें ॥

यया दोघा उभयतातें । जाणे यथार्थ तोचि तो ॥१०८॥

आकाश तेजानें व्यापिलें । अंधः कार आइते आले ॥

तेथें स्थूळ जें पाहिलें । कर्म चांगले तोचि तो ॥१०९॥

अथवा साक्षात्कार झाला । डोळा प्रतीतीने पाहिला ॥

कर्मआंधळा तोचि तो भ्रमला । त्रिविध नाथिला तोचि तो ॥११०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 12, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP