स्वात्मसौख्य - कर्मकांड ओवी संग्रह ६

श्री स्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


प्रत्यक्षास काय प्रमाण । आशंका मानिती अधमजन ॥

जे मंदमती आळशी जन । ते कर्मठपण त्यागिती ॥५१॥

देखिल्यावाचोनि दृष्टी न पडे । ऐकिल्यावाचोनि साक्ष न घडे ॥

प्रणवाविरहित संध्या नातुडे । कर्म धडफुडे यापरी ॥५२॥

वाणीविना शब्द न फुटे । गुह्यावेगळा विचार न वठे ॥

गुदद्वारें श्रद्धा नटे । कर्म वाटें लाविजे ॥५३॥

माझे मराठाया बाल । झणीं तुम्ही मानाल फोल ॥

जस धर्मशास्त्रीचें डोल । प्राचीन चाल कर्माची ॥५४॥

अमृताअंगीं कर्म कैसें । किंचित् सेविल्या मृत्यु निरसे ॥

विषप्रलयें देह नासे । मृत्यु अनायासे ठेविला ॥५५॥

सृष्टि कर्मारंभें झाली । कर्मयोगें सिद्धता आली ॥

प्रजापाळें निर्माण केलीं । कर्मबळी बळीवंत ॥५६॥

पशुपतीसी कर्म जडलें । कारणदेहातें स्वीकारिलें ॥

सरुपता मुक्तिसी वरिलें । कर्म झालें तामस ॥५७॥

त्रिगुणगुण तो त्रिपुरासुर । संहारिला अति दुर्धर ॥

निर्गुण माया गौरीहर । कर्मविचार त्यालागीं ॥५८॥

प्राज्ञ तो झाला अभिमानी । ज्वाला निघती तृतीय नयनीं ।

जैसा सूर्य लक्ष योजनी । पृथ्वीपासोनि मूळसंख्या ॥५९॥

यापरी स्वरुप शिवाचें । ध्यान ओंकार तयाचें ॥

जैसे गतायुष्य निशीचे । बालार्काचें फळ लाभे ॥६०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 09, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP