स्वात्मसौख्य - कर्मकांड ओवी संग्रह २

श्री स्वात्मसौख्य ग्रंथात कर्म, उपासना आणि ज्ञान या त्रिकांडात्मक विज्ञानांतील मुख्य सर्व गोष्टी सूत्ररुपाने दाखविल्या आहेत


प्रेमें करोनि भक्तिवाद । स्वात्म सुखाचे सुस्वाद ॥

माते बोधिला जो बोध । तोचि प्रसिद्ध बोलिजे ॥११॥

तुझी कृपा पूर्ण माते । वर वोपिला वरद हस्तें ॥

सहजी सहज पूर्णत्वाते । तत्त्वाववेत्ते उमजती ॥१२॥

अहो जी सच्चें सद्भाविक । ग्रंथश्रवणें पावती सुख ॥

महद्दोषिया स्वर्गलोक । निज विवेक प्रकटवी ॥१३॥

कर्मठ जनाते कर्मी गति । उपासका निर्विकल्प भक्ति ॥

ज्ञानियातें ज्ञानप्राप्ति । ऐशी स्फूर्ति वदविजे ॥१४॥

निष्काम कामनायुक्त वचन । आग्रह परमार्थसाधन ॥

अवश्य म्हणोन वरदान । ग्रंथ निधान निर्मिजे ॥१५॥

वरदवाक्याची पुष्टता । स्फूर्तीसी झाली आधिक्यता ॥

इच्छामात्रें सायुज्यता । तात्काळता पाविजे ॥१६॥

श्रवण करिता श्रवण घडे । अन्वयार्थे मनन आतुडे ॥

निदिध्यासे भक्ति वाढे । साक्षित्व जोडे सहजेची ॥१७॥

ॐ कार बीज वेदमाता । तेथुनि त्रिकांडी प्रसिद्धता ॥

अकार, उकार, मकारता । सुलीनता प्रसवली ॥१८॥

हेचि दशा धरुनि मनीं । अवधान द्यावें श्रोतेजनी ॥

ऐक्यभाव दृढ धरोनि । श्रद्धें करुनी परिसिजे ॥१९॥

येथें चातुर्य गांभीर्य । अनुभवावे सच्चवीर्य ॥

शुद्धसत्त्वे पाविजे धैर्य । हेंचि कार्य साधका ॥२०॥

N/A

References : N/A
Last Updated : October 09, 2009

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP