TransLiteral Foundation
मराठी मुख्य सूची|विधी|पूजा विधी|रुद्राक्ष धारण विधी|
शक्‍तिसाधना मंत्र

शक्‍तिसाधना मंत्र

रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र, शंकरांना अत्यंत प्रिय, तसेच दर्शन, स्पर्श व जप द्वारा सर्व पापे नष्ट होतात.


शक्‍तिसाधना मंत्र

ॐ गिरिजायै विद्महे शिवप्रियायै धीमही तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्‌ ।

हा दुर्गागायत्री नामक प्रसिद्ध शक्‍तिमंत्र आहे. दुर्गा गायत्रीचा दुसरा मंत्र सुद्धा आहे.

ॐ महादेव्यै विद्महे दुर्गायै धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ।

हे दोन्ही मंत्र चौवीस लक्ष जपाने सिद्ध होतात. दशांश हवन. हवनाचे दशांश तर्पण व त्याचे दशांश ब्राह्मणभोजन घालावे. हा मंत्र अज्ञान , कुबुद्धी, क्‍लेश इत्यादी दूर करतो व साधकाच्या सर्व इच्छा पूर्ण करतो. मंत्रजपाबरोबर खालीलप्रमाणे ध्यान करावे.

दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जन्तोः

स्वस्थैः स्मृतामतिमतीव शुभां ददासि ।

दारिद्रय दुःख भयहारिणि का त्वदन्या

सर्वोपकार करणाय सदाद्र चित्ता ॥

 

अन्य शक्‍ति-मंत्र :

१.

ॐ र्‍हीं दु दुर्गायै नमः ।

हा भगवतीचा अष्‍टाक्षर मंत्र आहे. याच्या सिद्धीसाठी आठ लक्ष जप करावा.

२.

क्रीं ।

हा कालीचा एकाक्षर मंत्र आहे. एक लक्ष जपाने याचे अनुष्‍ठान होते.

३.

र्‍हीं

हा सुद्धा एकाक्षर मंत्र आहे. एक लक्ष जप रात्रीच्यावेळी करुन अनुष्‍ठान पूर्ण होते.

४.

श्रीं ।

हा लक्ष्मीचा एकाक्षर मंत्र आहे. याच्या जपाने सर्व इच्छा पूर्ण होतात. बारा लाख जपाने अनुष्‍ठान करावे. ध्यान खालील प्रमाणे करावे .

कान्त्या कांचन सन्निमां हिमगिरि प्रख्यैश्‍चतुर्भिर्गजैः

हस्तात्‌ क्षिप्‍तहिरण्ययामृतघटैरासिच्यमानां श्रियम्‌ ।

विभ्‍राणां वरमब्जग्युममभयं हस्तैः किरीटोज्ज्वला

क्षौमाबद्ध नितम्बबिम्बललितां वन्देऽरविन्दस्थिताम्‌ ॥

५.

ॐ तारात्रिपुरायै नमः ऋद्धिं वृद्धिं कुरु कुरु स्वाहा ।

याचा जप १०८ मण्यांचा अकरा माळा रात्री १२ च्या नंतर चाळीस दिवसापर्यंन्त जपाव्यात. जप करतेवेळी दीप सतत तेवत ( पेटत ) ठेवावा . हे अनुष्‍ठान दुःख दारिद्रयांच्या विनाशासाठी करतात.

६.

ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षणि स्वाहा ।

दुर्गादेवीचा हा सिद्धीदायक दशाक्षरी मंत्र आहे. पाच लक्ष जपाने याचे अनुष्‍ठान होते. याचे ध्यान खालीलप्रमाणे आहे.

कालाभ्रामां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां

शंख चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुद्धहन्तीं त्रिनेत्राम्‌ ।

सिंहस्कन्धाधिरुढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं

ध्यायेद्‌दुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां सेवितां सिद्धिकामः ॥

७.

र्‍हीं नमो भगवति माहेश्‍वरि अन्नपूर्णे स्वाहा ।

ही भगवती अन्नपूर्णेचा सप्‍तदशकाक्षरी मंत्र आहे. सोळा हजार जपाने याचे अनुष्‍ठान पूर्ण होते. जपानंतर घृतयुक्‍त अन्नाने दशांश हवन करावे . ध्यान पुढील प्रमाणे आहे.

रक्‍तां विचित्रवसनां नवचन्द्र्चूडाम्‌-

अन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्राम्‌ ।

नृत्यन्तमिन्दुशकलाभरणं विलोक्‍य

ह्रुष्‍टां भजे भगवतीं भवदुःख हन्त्रीम्‌ ॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-05-24T14:13:59.6170000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

वार्‍याचा बुंद

  • हवेचा अल्पांशः किंचितहि वायूचें वाहणें 
  • बारीकशी झुळूक ( बहुधा नास्तिपक्षीं ). 
RANDOM WORD

Did you know?

लग्न ठरवितांना पत्रिका पाहणे किती योग्य आहे? पत्रिका पाहूनही कांही विवाह अयशस्वी कां होतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.