मराठी मुख्य सूची|विधी|पूजा विधी|रुद्राक्ष धारण विधी|
चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष धारण मंत्र

चतुर्दशमुखी रुद्राक्ष धारण मंत्र

रुद्राक्ष अत्यंत पवित्र, शंकरांना अत्यंत प्रिय, तसेच दर्शन, स्पर्श व जप द्वारा सर्व पापे नष्ट होतात.


ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हं फट्‌

विनियोग :

अस्य हनुमन्मन्त्रस्य रामचन्द्र ऋषिः, जगती छन्दः, हनुमद्देवता हं बीजं, हुं शक्‍तिः अभीष्‍टसिद्धयर्थे रुद्राक्षधारणार्थे जपे विनियोगः ।

ऋष्यादिन्यास :

ॐ रामचन्द्र ऋषये नमः शिरसि ॥१॥

ॐ जगती छन्दसे नमो मुखे ॥२॥

ॐ हनुमद्देवतायै नमो ह्रुदि ॥३॥

ॐ हं बीजाय नमो गुहये ॥४॥

ॐ हुं शक्‍तये नमः पादयोः ॥५॥

करन्यास :

ॐ हां अंगुष्‍ठाभ्यां नमः ॥१॥

ॐ ही तर्जनीभ्यां स्वाहा ॥२॥

ॐ हूं मध्यमाभ्यां वषट्‌ ॥३॥

ॐ है अनामिकाभ्यां हुम्‌ ॥४॥

ॐ हौं कनिष्‍ठिकाभ्यां वौषट्‌ ॥५॥

ॐ हः करतलकरपृष्‍ठाभ्यां फट्‌ ॥६॥

अंगन्यास :

ॐ हां ह्रुदयाय नमः ॥१॥

ॐ हीं शिरसे स्वाहा ॥२॥

ॐ हूं शिखायै वषट्‌ ॥३॥

ॐ हैं कवचाय हुम्‌ ॥४॥

ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ ॥५॥

ॐ हा अस्‍त्राय फट्‌ ॥६॥

ध्यान :

बालार्कयुत तेजसं त्रिभुवनं प्रक्षोभकं सुन्दरं

सुग्रीवादि समस्त वानरगणैराराधितं सात्र्जलिम्‌ ।

नादेनैव समस्त राक्षसगणान्‌ संत्रासयन्तं प्रभुं

श्रीमद्राम पदाम्बुजस्मृतिरतं ध्यायामि वातात्मजम्‌ ॥

नियम :

प्रत्येक प्रकारच्या रुद्राक्ष धारणेत समान नियम आहेत. ज्या रुद्राक्षाचा मंत्र ज्या देवतेशी संबंधित असेल तिचे ध्यान करुन मानसोपचार पूजनानंतर एक हजारांच्या संख्येने संबंधित मंत्राचा जप केला पाहिजे . शुद्ध आसनावर बसून समोर घट ठेवून ( तांब्याच्या तांब्यात पाणी भरुन ) त्यात रुद्राक्ष टाकावेत व प्राणायाम करुन जलपात्रावर ( घटावर ) डावा हात ठेवावा. तसेच उजव्या हातात रुद्राक्षाची माला घेऊन जप केला पाहिजे. रुद्राक्षांना त्या पाण्याने प्रक्षालित करुन स्वच्छ कपडयाने पुसून धारण करावे .

वरील नियम सर्व प्रकारच्या रुद्राक्षासाठी आहे. रुद्राक्ष धारण करते वेळी देवतेस पुन्हा नमस्कार केला पाहिजे. सर्व विधी शास्‍त्रविधीने पवित्र होऊन मंत्रपूर्वक केल्यावर अधिक फलदायक बनतो .

N/A

References : N/A
Last Updated : May 24, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP