मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|अंगाईगीत|संग्रह १|

अंगाईगीत - पहिल्या दिवशीं जन्मलें बा...

मोजक्या आणि शेलक्या शब्दांचा वापर करून निर्माण झालेलें अंगाईगीत काव्य प्रामाणिकपणें मनांत आलेल्या आईच्या भावनेचा आविष्कार करते.


पहिल्या दिवशीं जन्मलें बाळ । कळस सोनीयाचा देतो डहाळ । पडला उजेड तिनी त्रिकाळ ।

दिपलीं नेत्र दोनी प्रेमळ । करी भक्तांचा प्रतीयापाळ । किष्ण जन्मला बंदीया शाळ । जो बाळा जो जो जो

दुसर्‍या दिवशीं दुसरा रंग । रूप सावळं बाई गोरं हें अंग । जसं झळकतं ग आरशाचं भिंग ।

येती गवळणी ग बाळाच्या संगं । नारा पद्‌मीनी झाल्यात्या दंग । यश्चदा फेकिती किष्णावर रंग । जो बाळा जो जो जो

तिसर्‍या दिवशीं आनंद मोठा । सीता सावित्री बायानू उठा । खारीक खोबरं साखर वाटा ।

धर्म केलाया धावीस पेठा । आयेव नारीचा आयोर लुटा । जो बाळा जो जो जो

चवथ्या दिवशीं बोलली बाळी । अनुसयाची वाजली टाळी । किष्ण जन्मला यमुना तळीं ।

सोन्याची दोरी पाळण्या बांधिली । जो बाळ जो जो जो

पांचव्या दिवशीं पांचवीचा राडा । रानसटवीन वेडीला वाडा । येश्वदां मातेचा जीव झाला थोडा ।

लिंबू नारळ देवाला फोडा । तान्ही वासरं गाईला सोडा । तान्ह्या बाळाची दिष्ट ग काडा । जो बाळ जो जो जो

सहाव्या दिवशीं कळीचा वारा । बाळ जन्मला फुलांचा गजरा । जशी मोत्यांनीं गुंफावी तारा ।

राधा किष्णाला घालीती वारा । चल येश्वदा अपुल्या घरा । जो बाळा जो जो जो

सातव्या दिवशीं सातवीचा म्हाल । मधीं चांदणं पडलं गोल । चहूं बाजूंला तोरण हालं ।

सोनेरी मंडप घातीला लाल । किष्ण मांडीवर येश्वदा डुल । जो बाळा जो जो जो

आठव्या दिवशीं आठवीचा थाट । भुलल्या गौळणी तीनशें साठ । चुकूनी गेल्या पाण्याची वाट ।

मोहिनी टाकीली धा वीस पेठ । ताकाचे डेरे फोडील चट । श्रीकृष्णाची पहाती वाट । जो बाळा जो जो जो

नवव्या दिवशीं नवतीचा फंद । तान्हा बाळानं बाई घेतला छंद । वासुदेवाचे सोडीले बंद । जो बाळा जो जो जो

दहाव्या दिवशीं दहावीची रात । तेहतीस कोटी देव मिळून येते । मुखीं त्यांच्या ग चंदनज्योत । उतरून टाकीती माणीक पोत । जो बाळा जो जो जो

अकराव्या दिवशीं नारद बोल । देवा तुम्ही किती झोप वो घ्याल । श्री किष्णाचे ग पताक लाल । जो बाळ जो जो जो

बाराव्या दिवशीं जमल्या नारी । पाळणा बांधिला येश्वदे घरीं । त्याला बांधिली ग रेशमी दोरी । जो जो म्हनीत हालवीती नारी ।

पाळणा गायिला नाना या परी । बाळाचें नांव ठेवीलें हरीं । जो बाळा जो जो जो

N/A

References : N/A
Last Updated : December 25, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP