पोवाडा - दुसरे बाजीराव पेशवे यांजवर पोवाडा २

अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.


श्रीमंत झाले लोक श्रीमंतापासुन लक्षावधी ।

दुरावले ते श्रीमंत आपल्या दृष्टिस पडतिल कधी ॥धृ०॥

शिंदे होळकर उत्तरेस पश्चमेस नांदती ।

पूर्वेकडे भोसले मिरजकर दक्षणचे अधिपती ।

हरिपंत नानाच्या पुढे किती बुद्धिमंत लोपती ।

बृहस्पति आणि शुक्र जसे काय तारांगणी तळपती ॥

विपुल त्या रास्त्यांच्या घरी आजवर संततसंपती ।

इचलकरंजीकर बारामतिकर सोयर्‍यात धनपती ॥

चा० पहा कृष्णराव चास्कर, साजणी ॥

कोकणचे कोल्हटकर, साजणी ॥

महशूर सोलापूरकर, साजणी ॥चा० पहिली॥

दिक्षित-पेठे-साठे-ओक-ओंकार सभाग्यामधी ।

फाटक-थत्ते-बर्वे-देवधर-पेंडशांची रित सुधी ॥१॥

भागवत-मांडलिक-दामले-रामदुर्ग बळी ।

आपा बळवंतराव पार जाई रणात फोडुन फळी ॥

रामाजी महादेव रणांगणी अडेल मोठे खळी ।

हशमनीस, कार्लेकर देती कोळी भिलांना गळी ॥

झाशीवाले बिनीवाले बुंदेले रिपु खांडेकर छळी ।

कितीक लक्षाधीश प्रतिष्ठित दप्तरची मंडळी ॥

चा० मर्दाने विंचुरकर, साजणी ॥चा०प॥

नायगावकर पुरंधरे प्रतिश्रीमंत ते गुणनिधी ।

सखाराम भागवत राजकारणात केवळ विधी ॥२॥

नगरकर-आंबीकर चिंतो विठ्ठल स्वारीकडे ।

पवार जाधव धुमाळ डफळे देवकाते धायगुडे ॥

दरेकर सरलष्कर बाबरसानवणी पायघुडे ।

निंबाळकर नाईक घायभर पाटणकर फाकडे ॥

मुधोळ गुती गजेंद्रगडकर संस्थानि घोरपडे ।

गुजर घाडगे माहाडीक मोहिते विचारे शिर्के बडे

॥चा० मर्द माने म्हसवडकर, साजणी ॥

आटोळे उंबरखेडकर, साजणी ॥

रणनवरे सासवडकर, साजणी ॥

चा० प० पिसाळ-शितोळे-वाघ-आपतुळे लढाइला ते अधी ।

शहामीरखा रोहिले फिरंगी पठाण आरब सिधी ॥३॥

ताकपीर-थोरात-पांढरे स्वामी पदी सादर ।

धुळपांचा इंग्रज टोपी काढु करती आदर ॥

श्रीमंतांचे प्रतिबिंब अलि-बहादर-समशेरबहादर ।

कुशावा हैबतसिंग सजले काय स्वरूप सुंदर ॥

सातारकर पोतनीस मुख्य चिटणीस लेखक नादर ।

छत्रपती विनवून देविती श्रीमंतास चादर ॥

चा० निळकंठराव धारकरी, साजणी ॥

सन्निध त्यांची चाकरी, साजणी ॥

मोहीम हैबतराव करी, साजणी ॥चा०प०॥

बाबुराव हरी-सखाराम हरी शूर विरांचे क्षुधी ।

अहंकारी मल्हारराव जगजीवन नसे पर-बुधी ॥४॥

धन्य प्रभू पेशवे ज्यांचे ऐश्वर्य बघुन मन रिझे ।

पर शत्रूंचे सैन्य ठायिंच्या ठायी प्रसंगी थिजे ॥

सुखी केला मुलखात केशरी भात घरोघर शिजे ।

गृहस्थ-भिक्षुकांचे गौरव तुपात मनगट भिजे ॥

तीर्थो तीर्थी नित्य शेरभर सोने सकाळी झिजे ।

नाही दुःख कोणास पलंगी आनंदात जन निजे ॥

चा० ईश्वरी अंश हे धनी साजणी ॥

महापराक्रमी साधनी, साजणी ॥

सर्व गुण शोधनी, साजणी ॥ चा० प०॥

गंगुहैबती म्हणे ज्यांचे विघ्न गजानन वधी ।

महादेव गुणी प्रभाकराचे कवन शरकरा दुधी ॥५॥

N/A

References : N/A
Last Updated : December 24, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP