पोवाडा

पोवाडा

अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.


  |  
 • पोवाडा - खर्ड्याच्या लढाईवर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - रावबाजीवर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - नाना फडनविसाचा
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - यशवंतराव होळकरावर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - फत्तेसिंग गायकवाडाचा
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - महेश्वर शहरावर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - पटवर्धन सांगलीकर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - पटवर्धन मिरजकर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - शेवटले बाजीरावाचा
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - पेशवाईच्या त्रोटक हकीकतीचा पोवाडा
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला. ह्या पोवाड्यात बहिरोपंत पिंगळे यांजकडील पेशवे हे पद निघून बाळाजी विध्वनाथ यास ते मिळणेबाजीराव बल्लाळ यांचे उत्तरहिंदुस्थानांतील पराक्रम, मस्...
 • पोवाडा - माधवराव पेशवे रंग खेळले
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला. पेशवाईचे उत्कर्षचा कळस सवाई माधवराव यांचे कारकीर्दीत झाला असे समजले जाते, व एका दृष्टीने ते खरेही आहे. प्रौढप्रताप महादजी शिंदे हे दिल्लीपित...
 • पोवाडा - खर्ड्याचे लढाईचा पोवाडा
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला. श्री. सवाई माधवराव यांचे कारकीर्दीत मराठेशाहीचे उत्कर्षाची जी बढती झाली, तिचा ही लढाई हा कळसच होय, असे सामान्यतः मानले जाते. ह्या लढाईतील वि...
 • पोवाडा - दुसरे बाजीराव पेशवे यांजवर पोवाडा १
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला. ह्या पेशव्यांचा जन्म इ.स. १७७५ चे जानेवारी महिन्यात धार मुक्कामी झाला. ह्यांचे बाळपण आनंदवल्ली व कोपरगाव वगैरे मुक्कामी जाऊन पुढे ते शिवनेरी...
 • पोवाडा - दुसरे बाजीराव पेशवे यांजवर पोवाडा २
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - पेशवाचे संक्षिप्त वृत्त
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - अहिल्याबाई होळकरीण
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.अहिल्याबाईचा जन्म इ.स. १७२५ साली झाला. तिचे लग्न वयाचे आठवे वर्षी म्हणजे १७३३ मधे मल्हारराव होळकर सुभेदार यांचा पुत्र खंडेराव याजबरोबर झाले. ...
 • पोवाडा - दुसरे सयाजीराव गायकवाड
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला. ह्या पेशव्यांचा जन्म इ.स. १७७५ चे जानेवारी महिन्यात धार मुक्कामी झाला. ह्यांचे बाळपण आनंदवल्ली व कोपरगाव वगैरे मुक्कामी जाऊन पुढे ते शिवनेरी...
 • पोवाडा - धर्मादाय वर्णनपर
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - राघोजीराव आंग्रे सरखेल
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला.
 • पोवाडा - हिंदुस्थानवर्णन
  अनंत फंदी या कवीने मराठीत फटका हा काव्यप्रकार, सामान्य जनतेला उपदेश करण्यासाठी रूढ केला. हा पोवाडा लावणीवजा असून त्यात एका मुशाफराच्या मुखाने ब्राह्मण क्षत्रिय आदि वर्णात श्रीशिवछत्रपतीपासून पेशवाई अखेरपर्यंतचे कालात कोणकोणती घरा...
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

References : N/A
Last Updated : December 24, 2007

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP