मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बाल गीते|संग्रह १|
तुझ्या गळा, माझ्या ग...

बालगीत - तुझ्या गळा, माझ्या ग...

बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय.

Balgeet is a traditional or composed song or poem taught to children for development of vocabulary.


तुझ्या गळा, माझ्या गळा

गुंफू मोत्यांच्या माळा

ताई, आणखि कोणाला ?

चल रे दादा चहाटळा !

तुज कंठी, मज अंगठी !

आणखि गोफ कोणाला ?

वेड लागले दादाला !

मला कुणाचे ? ताईला !

तुज पगडी, मज चिरडी !

आणखि शेला कोणाला ?

दादा, सांगू बाबांला ?

सांग तिकडच्या स्वारीला !

खुसू खुसू, गालि हसू

वरवर अपुले रुसू रुसू

चल निघ, येथे नको बसू

घर तर माझे तसू तसू.

कशी कशी, आज अशी

गंमत ताईची खाशी !

अता कट्टी फू दादाशी

तर मग गट्टी कोणाशी ?

गीत - भा. रा. तांबे

N/A

References : http://aathavanitli-gani.com/
Last Updated : January 17, 2018

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP