TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बाल गीते|संग्रह १|
लहान सुद्धा महान असते ...

बालगीत - लहान सुद्धा महान असते ...

बालगीत हे लहान मुलांचे शब्दभांडार समृद्ध करण्यासाठी रचलेले गद्य अथवा पद्यात्मक काव्य होय.

Balgeet is a traditional or composed song or poem taught to children for development of vocabulary.


बालगीत

लहान सुद्धा महान असते ठाऊक आहे तुम्हाला

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

महा भयंकर सिंह एकदा गुहेमध्ये निजलेला

एक छोटासा उंदीर आला,

सिंहच्या अंगावर चढुनी ओढी दाढी-मिशाला !

सिंह जागला करीत गर्जना धरिला उंदीर त्याने,

म्हणे चिमुरड्या, "तुला फाडतो माझ्या या पंजाने."

थरथर कापे, उंदीर सांगे, "येईन कधितरी कामाला !"

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

( या थरथर कापणार्‍या उंदराचा सिंहाने उपहास केला. तो म्हणाला, "अरे मूर्खा तू माझ्या एका घासाचाही नाहीस ! चिमुरडा तू, वनराजाच्या कसल्या कामी येणार आहेस रे ? चल, चालता हो इथून."

सुटका होताच उंदीर बिळात पळून गेला. पण एकदा काय झालं ठाऊक आहे?)

कधी एकदा सिंह अडकला फसुनीया जाळ्यात

वनराजा हो केविलवाणा ये पाणी डोळ्यात !

हादरे जंगल, अशी गर्जना ऐकून उंदीर धावे

सिंहाला तो सांगे, "आता माझे शौर्य बघावे !

भिऊ नका हो, रडू नका हो, सोडिवतो तुम्हाला.

नका लोचनी आणू पाणी, पाळीन मी वचनाला."

सर्व शक्तीने कुरतडुनीया उंदीर तोडी जाळे

पाहून सारे मग सिंहाचे भरुनी आले डोळे !

जीव चिमुकला संकटकाळी अखेर कामी आला

इवले इवले जीवही येती मोठ्या मोठ्या कामाला !

गीत - शांताराम नांदगावकर

Translation - भाषांतर
N/A

References : http://aathavanitli-gani.com/
Last Updated : 2018-01-17T19:24:18.7670000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

angular difference

  • कोनीय अंतर 
RANDOM WORD

Did you know?

Sarva namaskar havet.
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site