मराठी मुख्य सूची|स्तोत्रे|विष्णु स्तोत्रे|
संकष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्

संकष्टनाशनविष्णुस्तोत्रम्

विष्णू हि सर्वोच्च शक्ती असून, त्रिमूर्ती ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांपैकी, भगवान विष्णूचे कार्य विश्वाचा सांभाळ आणि प्रतिपाळ करणे आहे
Vishnu,also known as Narayana is the Supreme Being or Ultimate Reality
In the Trimurti, Vishnu is responsible for the maintenance or 'preservation' of the universe,

श्रीगणेशाय नम: ॥ नारद उवाच । पुनर्दैत्यं समायान्तं दृष्ट्‍वा देवा: सवासवा: ॥ भयप्रकंपिता सर्वे विष्णुंस्तोतुं प्रचक्रमु: ॥ १ ॥

देवा ऊचु: ॥ नमो मत्स्यकुर्मादिनानास्वरूपै: सदा भक्‍तकार्योद्यतायार्तिहत्रे । विधात्रादिसर्गस्थितिध्वंसकर्त्रे गदाशंखपद्मारिहस्ताय तेऽस्तु ॥ २ ॥

रमावल्लभायासुराणां निहंत्रे भुजंगारियानाय पीतांबराय । मखादिक्रियापाककर्त्रे विकत्रे शरण्याय तस्मै नत: स्मो नता स्म: ॥ ३ ॥

नमो दैत्यसंतापितामर्त्यदु:खाचलध्वंसदंभोलये विष्णवे ते । भुजंगेशतल्पे शयायार्कचन्द्रद्विनेत्राय तस्मै नता: स्मो नता:स्म ॥ ४ ॥

नारद उवाच ॥ संकष्त नाशनं नाम स्तोत्रमेतत्पठेन्नर: । सकदाचिन्न संकष्टै: पीड्यते कृपया हरे: ॥ ५ ॥

इति श्री पद्मपुराणे सुरनारद संवादे संकष्टनाशनं नाम विष्णुस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

N/A

N/A
Last Updated : February 10, 2008

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP