TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|बालसाहित्य|बडबड गीते|
वार्‍या वार्‍या थ...

बडबड गीत - वार्‍या वार्‍या थ...

बडबड गीत

बडबड गीत

वार्‍या वार्‍या थांब थांब

जाउ नको लांब लांब

माकड भाउ थांब थांब

शेपटी तुझी लांब लांब

काउ काउ थांब थांब

चोच तुझी लांब लांब

शहामृगा थांब थांब

मान तुझी लांब लांब

ऊंटा उंटा थांब थांब

पाय तुझे लांब लांब

भित्र्या सशा थांब थांब

पळतो कसा लांब लांब

अरे पतंगा थांब थांब

दोरी तुझी लांब लांब

हत्ती दादा थांब थांब

सोंड तुझी लांब लांब

गाढव दादा थांब थांब

कान तुझे लांब लांब

कोंबडे दादा थांब थांब

तुरा तुझा लांब लांब

सरडे दादा थांब थांब

जीभ तुझी लांब लांब

हरणा हरणा थांब थांब

धाव तुझी लांब लांब

आगीन गाडी थांब थांब

घेऊन जा लांब लांब

ताई जरा थांब थांब

वेणी तुझी लांब लांब

दादा जरा थांब थांब

प्यांट तुझी लांब लांब

Translation - भाषांतर
N/A

N/A
Last Updated : 2018-01-17T19:24:17.9200000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

बाभूळ

  • स्त्री. एक कांटेरी वृक्ष . हा हिंदुस्थानांत सर्वत्र आढळतो . वाढ कोरड्या हवेंत होते . याचा गोंद , साल , लांकूड इ० उपयोगी आहेत . याच्या जाती चार - देवबाभूळ ; किंकर ; पुळाटी व रामकांटी . [ सं . बब्बुल ] म्ह० ज्या गांवच्या बोरी त्याच गांवच्या बाभळी = दोन्हीं झाडांना कांटे असतात यावरुन एखादा मनुष्य बढाया मारुं लागला म्हणजे आम्ही तुला पक्कें ओळखून आहों असें सुचविण्यासाठीं योजतात . ( एकाच गांवांतील लोक परस्परांना चांगले ओळखतात याअर्थी ). 
  • ०बुडणें ( ल . ) तोटा होणें ; दुसर्‍याच्या कृत्यांत विनाकारण ढवळाढवळ करणार्‍या इसमाला धुडकावून लावतांना योजतात . म्यां चोरी केली म्यांच मार खाल्ला ह्यांत तुझी काय बाभूळ बुडाली ? 
  • ०स लावणें - सर्वप्रसिद्ध डाकूवर दोषारोप करणें ; बदमाषाला बदमाष म्हणणें . बाभुळीचा - पु . ( ल . ) आरंभीं धीट व फुशारकीच्या गोष्टी सांगणारा परंतु लवकरच कच खाणारा , माघार घेणारा इसम ; आरंभशूर . 
  • कांटा लावणें - सर्वप्रसिद्ध डाकूवर दोषारोप करणें ; बदमाषाला बदमाष म्हणणें . बाभुळीचा - पु . ( ल . ) आरंभीं धीट व फुशारकीच्या गोष्टी सांगणारा परंतु लवकरच कच खाणारा , माघार घेणारा इसम ; आरंभशूर . 
RANDOM WORD

Did you know?

चंद्र व सूर्य यांच्या ग्रहणी जन्म झाल्यास त्याचे काय परिणाम होतात? शांती, विधी काही आहे काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.