TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र|
श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.


श्रीरामाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
श्रीरमो रामभद्रश्च रामचन्द्रश्च शाश्वतः
राजीवलोचनः श्रीमान् राजेन्द्रो रघुपुङ्गवः ||१-८॥
जानकीवल्लभो जैत्रो जितामित्रो जनार्दनः
विश्वामित्रप्रियो दान्तः शरणत्राणतत्परः ॥९-१५॥
वालिप्रमथनो वाग्मी सत्यवाक्सत्यविक्रमः
सत्यव्रतो व्रतधरः सदा हनुमदाश्रितः ॥१६-२२॥
कौसलेय: खरध्वंसी विराधवधपण्डितः
विभीषणपरित्राता हरकोदण्डखण्डनः ॥२३-२७॥
सप्ततालप्रभेत्ता च दशग्रीवशिरोहरः
जामदग्न्यमहादर्पदलनस्ताटकान्तकः ॥२८-३१॥
वेदन्तसारो वेदात्मा भवरोगस्यभेषजं
दूषणत्रिशिरोहन्ता त्रिमूर्तिस्त्रिगुणात्मकः ॥३२-३७॥
त्रिविक्रमस्त्रिलोकात्मा पुण्यचारित्रकीर्तनः
त्रिलोकरक्षको धन्वी दण्डकारण्यकर्तनः ॥३८-४३॥
अहल्याशापशमनः पितृभक्तो वरप्रदः
जितेन्द्रियो जितक्रोधः जितामित्रो जगत्गुरुः ॥४४-५०॥
ऋक्षवानरसंघाती चित्रकूटसमाश्रयः
जयन्तत्राणवरदः सुमित्रापुत्रसेवितः ॥५१-५४॥
सर्वदेवादिदेवश्च मृतवानरजीवनः
मायामारीचहन्ता च महादेवो महाबुजः ॥५५-५९॥
सर्वलोकस्तुतः सौम्यो ब्रह्मण्यो मुनिसंस्तुतः
महायोगी महोदारः सुग्रीवेप्सितराज्यदः ॥६०-६६॥
सर्वपुण्याधिकफलः स्मृतस्सर्वाघनाशनः
आदिपुरुषः परमपुरुषो महापुरुष एव च ॥६७-७१॥
पुण्योदयो दयासारः पुराणपुरुषोत्तमः
स्मितवक्त्रो मिताभाषी पूर्वभाषी च राघवः ॥७२-७८॥
अनन्तगुणगंभीरो धीरोदातगुणोत्तमः
मायामानुषचारित्रो महादेवादिपूजितः ॥७९-८२॥
सेतुकृज्जितवाराशिः सर्वतीर्थमयो हरिः
श्यामांगः सुन्दरः शूरः पीतवासा धनुर्धरः ॥८३-९१॥
सर्वयज्ञाधिपो यज्वा जरामरणवर्जितः
विभीषणप्रतिष्ठाता सर्वापगुणवर्जितः ॥९२-९६॥
परमात्मा परंब्रह्म सच्चिदानन्दविग्रहः
परंज्योतिः परंधाम पराकाशः परात्परः ॥९७-१०३॥
परेशः पारगः पारः सर्वदेवात्मकः परः ॥१०४-१०८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-02-15T21:08:20.9730000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कोरुडकें

 • न. १ अडसर ; अडकण ( गज , दाराचें कुत्रें , कुसें , तसेंच कुळव , पाभर यांचे एलें किंवा कोयंडा याचें कुसुं ). २ अर्धगोल किंवा अंतर्गाल लांकडी मणी , पुली ( यांतुन दोर ओढुन घेऊन शंतकीची अवजारें बांधतात ). दोर तुटु नये म्हणुन ही बांधतात . ३ सुत काढण्याच्या रहाटास बसविलेलें ( करण्याच्या शेवटीं ) एक लांकडी चाक . या चाकाला एक बोट जाईल असें भोंक असुन त्यांतबोट घालुन तें फिरविलें असतां रहाट फिरतो . ४ सनगर लोकांचें बिन चाकाचें भुत उलवण्याचें हत्यार . ( कों .) कोरीटक ( वरील तिन्ही अर्थ वस्तुत ; एकच आहेत . परंतु स्थलपरत्वें त्याचे तीन भेद मानतात .) यांचीं भिन्न भिन्न रुपें आढळतात . ( का . कोरडु ) 
RANDOM WORD

Did you know?

पिंपळाच्या झाडाला फक्त शनिवारीच स्पर्श का करतात?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Ved - Puran
Ved and Puran in audio format.

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.