TransLiteral Foundation
संस्कृत सूची|संस्कृत साहित्य|अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र|
श्री हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

श्री हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्

अष्टोत्तरशतनामस्तोत्र म्हणजे देवी देवतांची एकशे आठ नावे.
Ashtottara shatanamavali means 108 names of almighty God and Godess.


श्री हयग्रीवाष्टोत्तरशतनामस्तोत्रम्
हयग्रीवो महाविष्णुः केशवो मधुसूदनः
गोविन्दः पुण्डरीकाक्षो विष्णुर्विश्वंभरो हरिः ॥१-९॥
आदित्यः सर्ववागीशः सर्वाधारो सनातनः
निराधारो निराकारो निरीशो निरुपद्रवः ॥१०-१७॥
निरञ्जनोनिष्कलंको नित्यतृप्तो निरामयः
चिदानन्दमयो साक्षी शरण्यः सर्वदायकः ॥१८-२५॥
श्रीमान् लोकत्रयाधीशो शिवः सारस्वतप्रदः
वेदोद्धर्त्ता वेदनिधिर्वेदवेद्यः प्रभूतनः ॥२६-३३॥
पूर्णः पूरयिता पुण्य़ः पुण्यकीर्तिः परात्परः
परमात्मा परंज्योतिः परेशः पारगः परः ॥३४-४३॥
र्सर्ववेदात्मको विद्वान्वेदवेदांगपारगः
सकलोपनिषद्वेद्यो निष्कलः सर्वशास्त्रकृत् ॥४४-४९॥
अक्षमालाज्ञानमुद्रायुक्तहस्तो वरप्रदः
पुराणपुरुषो श्रेष्ठः शरण्यः परमेश्वरः ॥५०-५५॥
शान्तो दान्तो जितक्रोधो जितामित्रो जगन्मयः
जगन्मृत्युहरो जीवो जयदो जाड्यनाशनः ॥५६-६४॥
जनप्रियो जनस्तुत्यो जापकप्रियकृत्प्रभुः
विमलो विश्वरूपश्च विश्वगोप्ता विधिस्तुतः ॥६५-७२॥
विधीन्द्रशिवसंस्तुत्यो शान्तिदः क्षान्तिपारगः
श्रेयप्रदो श्रुतिमयो श्रेयसांपतिरीश्वरः ॥७३-७९॥
अच्युतोऽनन्तरूपश्च प्राणदः पृथिवीपतिः
अव्यक्तो व्यक्तरूपश्च सर्वसाक्षी तमोहरः ॥८०-८७॥
अज्ञाननाशको ज्ञानी पूर्णचन्द्रसमप्रभः
ज्ञानदो वाक्पतिर्योगी योगीशः सर्वकामदः ॥८८-९५॥
महायोगी महामौनी मौनीशो श्रेयसांपतिः
हंसः परमहंसश्च विश्वगोप्ता विरट् स्वराट् ॥९६-१०४॥
शुद्धस्फटिकसंकाशः जटामण्डलसंयुतः
आदिमध्यान्तरहितः सर्ववागीश्वरेश्वरः ॥१०५-१०८॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2018-02-15T20:35:45.9830000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

decade resistance box

  • दशकीय रोध पेटी 
  • दशक रोध पेटी 
RANDOM WORD

Did you know?

जन्मानंतर पाचवी पूजनाचे महत्व काय?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.