मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|अनुवादीत साहित्य|
श्रीदत्तप्रभुनमनावलि

श्रीदत्तप्रभुनमनावलि

श्रीदत्तप्रभुनमनावलि


अत्रनुसूया दंपति तनया दत्तात्रेया नमो नमो ॥१॥
एकरूप शिवब्रह्मा विष्णू दत्तात्रेया नमो नमो ॥२॥
शंखचक्रयुत गदापद्मधर दत्तात्रेया नमो नमो ॥३॥
षड्भुजधारी त्र्यंबक श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥४॥
पायि खडावा श्वानपरिवृत्ता दत्तात्रेया नमो नमो ॥५॥
दंडकमंडलु कामधेनुयुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥६॥
जटाधारी सिद्धिविभूषित दत्तात्रेया नमो नमो ॥७॥
त्रिशूल - डमरू व्याध्रचर्मि श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥८॥
कंथाधारी भिक्षापात्री दत्तात्रेया नमो नमो ॥९॥
चतुर्विंशती गुरुपदिष्टा दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०॥
अत्रिवरद योगीराज, दिगंबर दत्तात्रेया नमो नमो ॥११॥
मायामुक्ता, मायायुक्ता, दत्तात्रेया नमो नमो ॥१२॥
कालाग्निशमन, ज्ञानसागरा दत्तात्रेया नमो नमो ॥१३॥
योगीजनवल्लभादि गुरु श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥१४॥
सिद्धराज, शिवरूपरूपिणे दत्तात्रेया नमो नमो ॥१५॥
देवदेवा विश्वंभरा श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥१६॥
कृष्णश्यामकमलनयना श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥१७॥
लीलाविश्वंभरावतारी दत्तात्रेया नमो नमो ॥१८॥
नारद तुंबरूगायनी स्तुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥१९॥
परशुराम प्रल्हाद पूजिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥२०॥
भार्गव सांकृत्यायूपदेशक दत्तात्रेया नमो नमो ॥२१॥
कार्तवीर्य सहस्रार्जुनेशा दत्तात्रेया नमो नमो ॥२२॥
यदुनवनाथा वरप्रदात्या दत्तात्रेया नमो नमो ॥२३॥
अलर्क जनार्दन एकनाथ गुरु दत्तात्रेया नमो नमो ॥२४॥
गाणगापुरनिर्वारनिवासी दत्तात्रेया नमो नमो ॥२५॥
कृष्णा पंचगंगिं निमज्जी दत्तात्रेया नमो नमो ॥२६॥
कुरवपुर श्रीपादरूपिणे दत्तात्रेया नमो नमो ॥२७॥
स्मर्तृगामिने तस्करहंत्या दत्तात्रेया नमो नमो ॥२८॥
गोकर्णादि क्षेत्रान्वेषी दत्तात्रेया नमो नमो ॥२९॥
भिक्षाकरविरि माहुरिनिद्रित दत्तात्रेया नमो नमो ॥३०॥
नरसिंह सरस्वति भीमामर्जिन् दत्तात्रेया नमो नमो ॥३१॥
वाडी औदुंबर स्थायिने दत्तात्रेया नमो नमो ॥३२॥
तीर्थोत्पादक वेदवानिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥३३॥
शनिप्रदोष पूजनोपदेशक दत्तात्रेया नमो नमो ॥३४॥
शाक सेवुनी सुवर्णदात्या दत्तात्रेया नमो नमो ॥३५॥
पिशाचमोचक शूलनिवारक दत्तात्रेया नमो नमो ॥३६॥
देवी भुवनेश्वरी वनिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥३७॥
देवि चंदलापरमेश्वरीस्तुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥३८॥
वंध्यामहिषी दोहनकारक दत्तात्रेया नमो नमो ॥३९॥
वृद्धानारी संततिदायक दत्तात्रेया नमो नमो ॥४०॥
मृतसुत जीवन सतिपति तारक दत्तात्रेया नमो नमो ॥४१॥
शिवोपासक आयुर्वर्धक दत्तात्रेया नमो नमो ॥४२॥
नरहरिरूपा वशान्नपूर्णा दत्तात्रेया नमो नमो ॥४३॥
तंतुक शूद्रा वरप्रदाई दत्तात्रेया नमो नमो ॥४४॥
नंदी नरहरी काव्याकृष्टा दत्तात्रेया नमो नमो ॥४५॥
नागनाथ गुरु विरूपाक्षेशा दत्तात्रेया नमो नमो ॥४६॥
अवंतपूजा व्रतोपदेशक दत्तात्रेया नमो नमो ॥४७॥
यतयेदर्शित विश्वरूपिणे दत्तात्रेया नमो नमो ॥४८॥
वैजनाथ श्रीशैल्यगौप्यिने दत्तात्रेया नमो नमो ॥४९॥
स्वामी अक्कलकोटरूपिणें दत्तात्रेया नमो नमो ॥५०॥
दासो, टेंबे वासुदेव, स्तुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥५१॥
माणिकप्रभू, मुक्तेश्वरादि स्तुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥५२॥
बिडकर रामनंद पूजिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥५३॥
निरंजन रघुनात वानिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥५४॥
बोठे, दीक्षित, मुनिस्वामि, स्तुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥५५॥
देव मामलेदार पूजिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥५६॥
बाळेकुंद्री पंत सद्गुरु दत्तात्रेया नमो नमो ॥५७॥
जालवण नारायणार्चितश्री दत्तात्रेया नमो नमो ॥५८॥
केडगाव नारायण सेवित दत्तात्रेया नमो नमो ॥५९॥
साईशिरडी कृष्ण - स्वामिनत दत्तात्रेया नमो नमो ॥६०॥
स्वामी नारायणाख्य पूजित दत्तात्रेया नमो नमो ॥६१॥
अन्यैर्भक्तरैनंत पूजित दत्तात्रेया नमो नमो ॥६२॥
उत्पत्तिस्थिति लयाधिकारी दत्तात्रेया नमो नमो ॥६३॥
भयकृद् भयनाशका परेशा दत्तात्रेया नमो नमो ॥६४॥
ज्ञेयातीता ज्ञानानंदा दत्तात्रेया नमो नमो ॥६५॥
पूर्णानंदा पूर्णाकारा दत्तात्रेया नमो नमो ॥६६॥
जगदाधारा जगत्पोषका दत्तात्रेया नमो नमो ॥६७॥
जगच्चालका जगदोद्धारा दत्तात्रेया नमो नमो ॥६८॥
निराकारा ॐकारा श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥६९॥
सर्वज्ञा सर्वांतर्यामी दत्तात्रेया नमो नमो ॥७०॥
दत्त दिगंबर विश्वनाथ श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥७१॥
भक्त्या दत्ता भिक्षाग्रही दत्तात्रेया नमो नमो ॥७२॥
ब्रह्मचारि श्री जगद्गुरु प्रभु दत्तात्रेया नमो नमो ॥७३॥
घनानंदा प्रज्ञानरूपिणे दत्तात्रेया नमो नमो ॥७४॥
यज्ञरूपही यज्ञीभोक्ता दत्तात्रेया नमो नमो ॥७५॥
अनंतकोटि ब्रह्मांडनायका दत्तात्रेया नमो नमो ॥७६॥
दशावतारी उपअवतारी दत्तात्रेया नमो नमो ॥७७॥
अनाद्यनंता अगोचरा श्रीदत्तात्रेया नमो नमो ॥७८॥
बुद्धी दायक मतिप्रकाशक दत्तात्रेया नमो नमो ॥७९॥
चराचराखिल प्रेमस्वरूपा दत्तात्रेया नमो नमो ॥८०॥
भूदेवाखिल वृंदपूजिता दत्तात्रेया नमो नमो ॥८१॥
तीर्थप्रकाशक योगिनीस्तुत दत्तात्रेया नमो नमो ॥८२॥
वर्णितब्राह्मण वर्णाचारा दत्तात्रेया नमो नमो ॥८३॥
संन्यासाश्रम रक्षणकर्त्या दत्तात्रेया नमो नमो ॥८४॥
तरुअश्वथ्या पूजवि त्या गुरू दत्तात्रेया नमो नमो ॥८५॥
दिव्य मनोहर रूप धारिणे दत्तात्रेया नमो नमो ॥८६॥
गंध चंदनी भाळीं चर्चित दत्तात्रेया नमो नमो ॥८७॥
बळे ब हक्तगृहप्रवेशी दत्तात्रेया नमो नमो ॥८८॥
राज्य प्रदायक रजकस्वामी दत्तात्रेया नमो नमो ॥८९॥
दीपवालीदिनिं अष्टरूपिणे दत्तात्रेया नमो नमो ॥९०॥
गंगा गौतमि तीरविहारी दत्तात्रेया नमो नमो ॥९१॥
बहुविध गुरुतम सेवापेक्षी दत्तात्रेया नमो नमो ॥९२॥
राजसरूपा योगिवरेण्या दत्तात्रेया नमो नमो ॥९३॥
श्री सुखदायक विघनविघातक दत्तात्रेया नमो नमो ॥९४॥
पादपद्म श्री सुरमुनि वंदित दत्तात्रेया नमो नमो ॥९५॥
द्यार्द्र दृष्टीधारी श्रीगुरू दत्तात्रेया नमो नमो ॥९६॥
वदनि हास्यर्धोन्मीलनेक्षी दत्तात्रेया नमो नमो ॥९७॥
ल्लग्नीं रुचि वैराग्यनारिं त्या दत्तात्रेया नमो नमो ॥९८॥
भव भयहारक भवाब्धितारक दत्तात्रेया नमो नमो ॥९९॥
दिनकर रजनीनाथ लोचना दत्तात्रेया नमो नमो ॥१००॥
गंगास्नाई स्वैरविहारी दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०१॥
बहु कृपाळू भक्त्यातुष्टा दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०२॥
राजस मंगल - मलंगवेषी दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०३॥
दिव्यांबरधर दिगंतकीर्ते दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०४॥
गंगाधारी चरणीं गंगा दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०५॥
बदरी वासी भुजंगधारी दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०६॥
रागद्वैषविरहितमूर्ते दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०७॥
दिवा रात्रिकार दिवक्लालातित दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०८॥
गंधमनोहर सुगंधयोगी दत्तात्रेया नमो नमो ॥१०९॥
बलिमदहारक बलवंत दत्तात्रेया नमो नमो ॥११०॥
राक्षसांतका कर्पूरकंतिन् दत्तात्रेया नमो नमो ॥१११॥
श्रीपदि श्रीधर श्रेयोमूर्ते दत्तात्रेया नमो नमो ॥११२॥
पाशविनाशक पापनिवारक दत्तात्रेया नमो नमो ॥११३॥
दक्षा रक्षणिं निश्चित भक्ता दत्तात्रेया नमो नमो ॥११४॥
वर्ण सुवर्णावर्णातीता दत्तात्रेया नमो नमो ॥११५॥
ल्लक्ष्य अलक्षा अवधूत निरंजन दत्तात्रेया नमो नमो ॥११६॥
भस्म विभूषित भक्तोद्धारा दत्तात्रेया नमो नमो ॥११७॥
दिनमणी शशी तेजोगोला दत्तात्रेया नमो नमो ॥११८॥
गंधर्वस्तुत रुद्राक्षप्रिय दत्तात्रेया नमो नमो ॥११९॥
बद्ध भक्तहृदिं औदुंबरप्रिय दत्तात्रेया नमो नमो ॥१२०॥
रागरागिणी नादब्रह्मा दत्तात्रेया नमो नमो ॥१२१॥
तवपदिं राधा - केशवसुत हा विश्वनाथ रे सदा रमो ॥१२२॥

विनवणी

दिगंत कीर्ती दत्ता तुझि रे दीना उद्धरिसी । गंगा जमुना माझ्या परि कां नयनें वाहविसी ॥१॥
बरा कां न मी तुझ्या दृष्टिनें देवा परमेशा । राखिसि कां मग देवा मजला नसे जीविताशा ॥२॥
दिवा रातिही स्मरतों तुजला व्यर्थ काय सारें । गंध कृपेचा येना मुळि कां अद्यापिहि बा रे ! ॥३॥
बहु श्रमलों रे स्वार्थाकाजीं अहर्नीश दत्ता । राग मोहा कवटाळूनी विसरूनि तव सत्ता ॥४॥
श्रीपाद श्रीवल्लभ नरहरि तारि तारि मजला । पायिं लागूनी तुझ्या दयाळा विनवी मी तुजला ॥५॥
दत्ता दयाळा भक्त वत्सला बिरुदावलि तूझी । वदनीं वदतें सदैव देवा रसना रे माझी ॥६॥
ल्लक्ष न लागे मन हें भ्रमते सदैव संसारीं । भक्ति तुझी मज होईना रे सायंदेवा परी ॥७॥
दिसे क्ठिणता उपासनीं तव मला पामराला । गंगाधरसुत सरस्वतीच्या विसंबी शब्दाला ॥८॥
बद्धांजलि मी ठेवुनि निष्ठा प्रभो तुझ्या पायीं । राहे निश्चित तार मार वा जे इच्छे येई ॥९॥
॥ श्रीदत्तात्रेयार्पणमस्तु ॥
- विश्वनाथ केशव कुलकर्णीं
हत्तरवाडकर

N/A

References : N/A
Last Updated : March 16, 2017

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP