TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

पैशाकडे पैसा जातो

 • धनिक मनुष्यच अधिक अधिक श्रीमंत होत जातो. दरिद्री मनुष्य कधीं वर येत नाहीं एका भोळ्या गरीब माणसानें वरील विधान ऐकून एक पैसा उसना आणिला व सरकारी तिजोरींत गेला व बाहेरुन, गजांशी, टेंकून आपला पैसा आंतल्या थैल्यांतील रुपयांना दाखवूं लागला. इतक्यांत शिपायांची चाहूल लागल्यानें घाबरला व त्याचा पैसा तिजोरीच्या खोलींत पडला व तो सरकारजमा झाला. अशा रीतीनें म्हण खरी झाली! 
RANDOM WORD

Did you know?

यज्ञोपवीत ( जानवे ) म्हणजे काय? त्याला किती दोरे असतात? त्याच्या गाठीला काय म्हणतात
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site

Status

 • Meanings in Dictionary: 644,289
 • Dictionaries: 44
 • Hindi Pages: 4,328
 • Total Pages: 38,982
 • Words in Dictionary: 302,181
 • Tags: 2,508
 • English Pages: 234
 • Marathi Pages: 22,630
 • Sanskrit Pages: 11,789
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.