TransLiteral Foundation

प्रसंग पंधरावा - स्त्रीभ्रतारांचा पापपुण्य वांटा

श्री संत शेख महंमद ( १५६०-१६५०) महाराष्ट्रातील वारकरी संप्रदायातील संत होते त्यांचे मुळ गाव श्रीगोंदा, जि अहमदनगर.
शेख महंमदाना महाराष्ट्रात कबीराचा अवतार म्हणून ओळखले जाते.


स्त्रीभ्रतारांचा पापपुण्य वांटा
भ्रतार असतां शिरावरी । जे स्त्री परद्वार करी । ते पाप फिटावया भूमीवरी । तीर्थें नाहींत परियेसा ॥५५॥
स्त्री पापाचें आचरण । तें भ्रताराचें शिरीं संपूर्ण । पुण्य आचरे तो वांटा नाहीं जाण । भ्रतारालागीं ॥५६॥
जे जे भ्रतार पापें करी । ते ते त्‍याच्याच शिरावरी । स्त्रीच्या पुण्याची सामुग्री । न लभेच वांटा ॥५७॥
स्त्रीच्या पापें एक्‍या गुणें । तिशीं भोगितों एकाग्र मनें । म्‍हणूनि आपल्‍या तिच्या पापें बुडणें । लागे भ्रतारासी ॥५८॥
नर नारीचा पुण्य आचार । एकविध पूजिती ईश्र्वर । तेणें उद्धरे सकळ नर । श्रियाळ चांगुणा साक्ष ॥५९॥
वाचेनें आई बा-सें म्‍हणणें । उन्मत्तपणें तिशी रमणें । तीं पापें फिटावयाकारणें । उपाय नाहीं जाणा ॥६०॥
दादा बाबा म्‍हणून वचनीं । त्‍यांसी भोग करिती चांडाळिणी । तीं पापें फेडावया मेदिनीं । ठाव नाहीं परियेसा ॥६१॥
बाई दादा म्‍हणतां संकल्‍प पडला । तोचि मुदयी जाणिजे ठाकला । पापें घडलिया परमार्थ उमटला । तो दुसरा मुदयी वोळखा ॥६२॥
यावेगळे चित्रगुप्त । लिहितील पापपुण्याची मात । अंगसंगें लागले जपत । ज्‍याचे वाचेनें त्‍याचें लिहिती ॥६३॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:53:22.1570000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कापुस

  • पु. १ कापशीच्या फळांतील द्रव्यविशेष , तंतुमय पाढर्‍या पदार्थ ; ह्यापासुन वस्त्रें करतात . याचें दोन प्रकर आहेत आखुड धाग्याचा ( खानदेश , वर्‍हाड ) व लांब धाग्याचा ( सिंध ). ( क्रि०पिंजणें ; कातणें ; लोढणे ; वठणें ). रुई सावरी , कुडा व इतर कांहीं झाडें यांय्चापासुनहि जो असाच पदार्थ निघतो तो . ३ ( ल .)( अवाळु चामखीळ वगैरेमधील पांढरें कापसासारखें फुशफुशीत मांस . ४ केळीच्या कालांतील तंतु . ५ तवसे भोपळा इ० नासल्यामुळे आंत होणारा पांढरा पदार्थ . ( सं . कार्पास , प्रा . कप्पास ; हिं . गु . कपास ). 
  • ०वठणे लोडणें ; कापसांतीलसरकी काढणें . 
  • ०महाग ( ल .) कृश , अशक्त होणें . ( याच्या उलट कापूस स्वस्त , सवंग करणें = लठ्ठ होणें ). ( गो .) कापुस म्हरग करणें . म्ह० ( व .) १ कापुस केव्हाड्या चिकट लेबड्या = घ्यावयाचें थोडेंचे पण भाव विचारुन विचारुन दुकानादाराला सतावनें असतां दुकानदार असें म्हणतो . २ ( गो .) कापुस खाल्ली चोटान , बैल खाल्ले बैलान - कापुस विकुन आलेले पैसें चैनींत घालविले पण कापुस लादुन आणलेले बैल पोसण्यासाठी एकेके बैल विकणें भाग पडणें . - साची मोट - स्त्री . ( ल .) लठ्ठ , स्थुलदेहई माणुस - साचें वीं - सरकी , - साचा नग -( धारवाडी ) धारवाड येथें ४८ मणाला एक नग म्हणतात व २८ पौडांचा एक मण असतो . 
  • करणें ( ल .) कृश , अशक्त होणें . ( याच्या उलट कापूस स्वस्त , सवंग करणें = लठ्ठ होणें ). ( गो .) कापुस म्हरग करणें . म्ह० ( व .) १ कापुस केव्हाड्या चिकट लेबड्या = घ्यावयाचें थोडेंचे पण भाव विचारुन विचारुन दुकानादाराला सतावनें असतां दुकानदार असें म्हणतो . २ ( गो .) कापुस खाल्ली चोटान , बैल खाल्ले बैलान - कापुस विकुन आलेले पैसें चैनींत घालविले पण कापुस लादुन आणलेले बैल पोसण्यासाठी एकेके बैल विकणें भाग पडणें . - साची मोट - स्त्री . ( ल .) लठ्ठ , स्थुलदेहई माणुस - साचें वीं - सरकी , - साचा नग -( धारवाडी ) धारवाड येथें ४८ मणाला एक नग म्हणतात व २८ पौडांचा एक मण असतो . 
RANDOM WORD

Did you know?

अंत्येष्टी संस्कारात और्द्ध्वदेहिक विधि काय असतो ?
Category : Hindu - Traditions
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.