TransLiteral Foundation
Don't follow traditions blindly or don't assume a superstition either.
Don't be intentionally ignorant. Ask us!! Make Informed Religious Decisions!!

आरती - श्री गुरुदासाची

श्रीमज्जगज्जननी, त्रिभुवनसुंदरी श्रीरेणुकामाऊलीचे अत्यंत लाडके पुत्र श्रीमत्परमहंस श्रीसद्‍गुरू पुरूषोत्तमानंद सरस्वति उर्फ श्रीविष्णुकवि महाराज यांच्या कवितांचा हा अनमोल ठेवा.


श्री गुरुदासाची
( श्री विष्णुकवि महाराज यांचे बंधु संतवर्य श्रीगुरुदास महाराज यांची आरती )
आरती श्री गुरुदासाची । परात्पर गुरुवर चरणाची ॥धृ०॥
महिमा सदगुरुरायाचा । वदाया दुर्बळ ही वाचा ।
परंतु प्रेमोदधिवरती । सुखोर्मी सहजचि सरसरती ।
चाल - दयाब्धे श्रीसदगुरुनाथा । चरणरज शिरीं,
धरुनि बहूपरी । स्तवूं अंतरीं ।
चरण महिमान, सदा ज्याची । उन्मनी वृत्ति प्रेमळाची ॥ आरती० ॥१॥
शुकासारखें ब्रह्मचर्य । निरंतर घडे धर्मकार्य ।
सोवळी परी कर्मवार्ता । पतित पातक्यांस उद्धरता ।
चाल - अहर्निशि अनाथांस दाता । ज्ञानदानास ।
निपुटुनि आस । वासनावास, नुरे तिळमात्र कृपा
ज्याची । परम कोमल अंतराची ॥ आरती० ॥२॥
दृष्टि कोवळी कशी वाणूं । कल्पना काय व्यर्थ ताणूं ।
सुधाघन जणु करुणामूर्ति । वरुषला करुणामृत वरती ।
चाल - सुखानें तनुमनांतरंग । सुटे भवसंग ।
भक्तिचा रंग । चढे मग दंग ।
नावरे वृत्ति अंतराची । पदीं पांगळी होय साची ॥ आरती० ॥३॥
जणूं शोभला शंभुमूर्ति । शांति वैराग्य अंगकांति ।
लाभली जया पादगंगा । मुक्ति झोंबली तया अंगा ।
चाल - शिष्य परिवार वसिष्ठाचा । जणूं सेवेस ।
अहर्निशि वास । शिरीं चरणांस ।
धरुनि पदकमलिं वृत्ति ज्यांची । सदोदित लीन तन्मयाची ॥ आरती० ॥४॥
घडो सर्वदा पादसेवा । हीच मागणी देवदेवा ।
पामरा पादयुग्म दावा । निरंतर तिथें वास द्यावा ।
चाल - वास दूसरी अंतरंगीं । नसे माउले,
काय पाउले । नेणती भले ।
ऐक सोज्वळे हाक याची । रुक्मिणी - तनय अंतराची ॥ आरती० ॥५॥

Translation - भाषांतर
N/A

References : N/A
Last Updated : 2016-11-11T12:53:51.2970000

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

OMPATU(ओम्पतु)

  • (Malayālam word for nine). Nine grahas (nine planets). Sun, Moon, Mars, Budha (Mercury), Guru (Jupiter), Śukra (Venus), Śani (Saturn), Rāhu and Ketu. Nine Doṣa. Gulika, Viṣṭi, Gaṇḍāntam, Viṣa, Uṣṇa, ekārgalam, Sarpaśiras, lāṭam and Vaidhṛtam. Nine Karmasākṣin(s). Sūrya, Candra, Yama, Kāla, Ākāśa, Vāyu, Agni, Jala and Bhūmi. Nine Rivers. Sarasvatī, Vaitaraṇī, Āpagā, Mandākinī, Madhusravā, Amlu, Kauśikī, Dṛṣadvatī and Hiraṇvatī. Nine Dūtī (s). Dūtī, Dāsī, Sakhī, Ceṭī, Dhātreyī, Prātiveśinī, Liṅginī, Śilpinī and Svastrī. Nine treasures (nidhis). Mahāpadma, Padma, Śaṅkha, Makara, Kacchapa, Mukunda, Kunda, Nīla and Kharva. Nine Prajāpatis. Bhṛgu, Marīci, Atri, Dakṣa, Kardama, Pulaha, Pulastya, Aṅgiras and Kratu. Nine Yogins. Kavi, Hari, Antarīkṣa. Prabuddha, Pippalāyana, Āvihotra, Dramiḍa, Camasa and Karabhājana. Nine Varṣa(s). (Sub continents). Bhāratavarṣa, Kimpuruṣavarṣa. Harivarṣa, Ilāvṛtavarṣa, Ramyakavarṣa, Hiraṇmayavarṣa, Kuruvarṣa, Bhadrāśvavarṣa and Ketumālavarṣa. Nine kinds of Rājās. Sārvabhauma, Adhirāja. Narendra, Pārṣṇika, Paṭṭadhṛk, Maṇḍaleśvara, Bhaṭṭabhāk, Prahāraka and Śrotragrāhī. Nine kinds of Angels. Bhaktijvālaka, Jñānādhikya, Bhadrāsana, Nāthakṛtya, Tattvaka, Balavad, Samādhānamukhya and Mukhyadevadūta. 
RANDOM WORD

Did you know?

नमस्कार कोणी कोणास कसा करावा ?
Category : Hindu - Beliefs
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Featured site