मराठी मुख्य सूची|मराठी साहित्य|लोकगीते|वारली लोकगीते|लग्नाची गाणी|
सावर ग

लग्नाची गाणी - सावर ग

वारली गीते आजी आजोबांकडून मुलांना नातवंडांना आणि अशा प्रकारे पिढी दरपिढी चालत आलेली असतात.


सावर ग
रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा आस ग आस, तुझी आस दोन दिवसांची
रेखा सासू ग सासू तुझी आहे जन्माची

रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा बास ग बास, तुझा बास दोन दिवसांच्चा
रेखा सासर ग सासर तुझा आहे जन्माचा

रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा भाऊ ग भाऊ, तुझा भाऊ दोन दिवसा्चा
रेखा भावला ग भावला तुझा आहे जन्माचा

रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा बहिण ग बहिण, तुझी बहिण दोन दिवसांची
रेखा नंद ग नंद तुझी आहे जन्माची
(आस-आई, बास-वडील, भावला-मोठा दीर, नंद-नणंद, उलटा पदर-गुजराथी पध्द्तीचा पदर)

सावर ग
रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा आई ग आई, तुझी आई दोन दिवसांची
रेखा सासू ग सासू तुझी आहे जन्माची

रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा बाबा ग बाबा, तुझा बाबा दोन दिवसांचा
रेखा सासर ग सासर तुझा आहे जन्माचा

रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा भाऊ ग भाऊ, तुझा भाऊ दोन दिवसांचा
रेखा दीर ग दीर तुझा आहे जन्माचा

रेखा सावर ग सावर, तुझा उलटा पदर वरचेवर
रेखा बहिण ग बहिण, तुझी बहिण दोन दिवसांची
रेखा नणंद ग नणंद तुझी आहे जन्माची

N/A

References : N/A
Last Updated : February 12, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP