Dictionaries | References

हौसेनें दादला केला, तो रंडिबाज निघाला

अर्थ उघड आहे.

Related Words

हगे तो तगे   जो राहे देवाच्या निर्धारी, तो जन्म मृत्‍यूला दूर करी   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   अति उदार तो सदा नादार   कामक्रोधु नाहीं मानसी, तो महानुभाव संन्यासी   आप बुरा तो जग बुरा   चांगले खातो पितो, तो काम चांगलें करतो   मन मानेल तो सौदा   जो तो आपापले घरचा राजा   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   चोरी करंडा, तो उचलीलं हंडा   जो स्‍वतः नम्र, तो हुकूम करण्याला योग्‍य   हंसे मुक्ता नेली, मग केला कलाकलाट काकांनीं ।   करे तो बीस पचीस, नाहि तो चक्की लेकर पीस   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   ज्‍याचे हातीं ससा, तो पारधी   चोर तो चोर आणखी शिरजोर   लंगडा तो लंगडा पण गांवाशेजारीं चरत नाहीं   लंगडा तो लंगडा पण गांवदरीला चरत नाहीं   धीर तो गंभीर, उतावळा तो बावळा   सज्जनकू सज्जन मिले तो चंदनेम कपूर, दुर्जनकू दुर्जन मिले तो भांगमे धत्तूर   आपला तो बाब्या, लोकाचा तो कारटा   आपला तो बाब्या लोकाचा तो भिकार डेंग   बटीक बाईल, कटक दादला   कोणी खर्चले वीस, तिचा निघाला कीस   कुंभारणीनें कुंभारणीशीं कज्‍जा केला, गाढवाचा कान पिळला   साव केला चोराला, न्याय नाहीं गांवाला   हौसेनं केला वर त्याला भरला हिंवज्वर   सो बाधेलखंडी तो एक बुंदेलखंडी   संगत की कर ले तो गढत गढत गढ जाय   आपला तो बाब्या, लोकांचे तें कारटें   श्र्वास तो आस   इष्क जैसा समर्थास, तैसाच तो गरीबास   मीच काय तो शहाणा   स्वराज्याचा रुपया बद्द नाहीं, तो खणखणीत वाजतो   जो गुण बाळा, तो गुण जन्मकाळा   मेरे गल्लीमे तो आव   उपाशी झोंपी जातो, तो सारी रात्र तळमळतो   घाईने वर चढतो, तो त्‍वरित खालीं येतो   हातीं आला, तो लाभ झाला   खुदा मेहेरबान, तो कुल मेहेरबान   धोबीसे जीत नहीं, तो गद्धको क्यौं मारना   जो विजार शिवील तो हगायला भोंक राखली   जो घाबरतो तो रानभरी होतो   लक्ष्मी पुसेना शंखाला, तो भीक मागे पोटाला   मुर्गीस बिस्मिल्ला तो कशास   जो असे अविचारी, तो काय न करी   चोर तो चोर घरधन्याहून शिरजोर   जो बायकोशी चांगला, तो खाई दूधकाला   जो सरावा पडला, तो स्‍वभावच जडला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP