Dictionaries | References

होती रग, केली धग

रग जिरवणें.

Related Words

धग   होती रग, केली धग   केली   स्वतः केली तर शेती, नाहीं तर फजिती   (मनगटाला) रग लावणें   आईबापाची केली भक्ती, तुला केली दगडाची   रग मोडणें   रग जिरविणें   काय केली ईश्र्वरा, तुझ्या घरीं चोरी   धग बडविणें   कोणी नुकसान केली ती तत्‍क्षणी विसरावी   पोरानें केली चोरी, पाटील झाला न्यायाधिकारी   होती कळा   होती वाट   रग जिरणें   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जातें, पण तंगडी उंच केली नाही तर   कुत्रें दीड दिवसांत काशीला जाईल, पण तंगडी वर केली नाही तर   निरंतर ज्ञानाची उत्पत्ति, अनुभव स्मृतीपासून होती   आण केली वाहायला, भाकर केली खायला   ख्यालीखुशाली केली ज्‍यांनी, धन शक्ति अब्रूची केली हानि   सावकाराची रग   केली मारामारी झाली एकी दुरी   असतां उघडे मागील दार, होती चोरी आणि परद्वार   चोरी केली सासरीं, बायको खजील झाली अंतरीं   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   चांगल्‍या मनुष्‍यास पुत्र, होती वाईट विचित्र   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   बेंडया बेंडया वय केली? वार्‍यान् नेली   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   अडक्याची केली वाण आणि लोणच्याची झाली घाण   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   चंदनाची चहाडी पळसाने केली, मैलगिरी चंदनाची मुळें तळासी गेलीं   कुळंब्‍या जवाद दिली, आमील बराबर भुर्र केली   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   असतां चांगली आघाडी, होती बरवी पिछाडी   ज्यानें केली सेवाl तो खाथील मेवा, जो करील सेवाl तो खाईल मेवा   आवडीनें केली पर, ती आली वर   दैव नसतां अनुकूल, होती आप्तहि प्रतिकूल   अर्धे आयु सरल्याअंतीं, त्याची किंमत माहीत होती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP