Dictionaries | References

होती रग, केली धग

रग जिरवणें.

Related Words

धग   होती रग, केली धग   केली   स्वतः केली तर शेती, नाहीं तर फजिती   पायपोसाची जोड, हंशाने-हंशामध्यें केली गोड   (मनगटाला) रग लावणें   रग-कामाची रग   आईबापाची केली भक्ती, तुला केली दगडाची   धग बडविणें   ज्‍याचे पदरीं पाप, त्‍याला पोरी होती आपोआप   पोरानें केली चोरी, पाटील झाला न्यायाधिकारी   काय केली ईश्र्वरा, तुझ्या घरीं चोरी   कोणी नुकसान केली ती तत्‍क्षणी विसरावी   होती कळा   होती वाट   यात्रा-यात्रा केली परोपरीची, भेट नाहीं देवाची   होती नव्हती तितकी केली   अगुण सगुणा न छेडिती तरी सगुण उन्मत्त होती   खोटें बोलतां कष्‍ट होती, खरें बोलतां श्रम हरती   करतां रोख व्यवहार, सधन होती सावकार   दुःखाची स्वारी येती, जिवा पुरेवाट होती   निरंतर ज्ञानाची उत्पत्ति, अनुभव स्मृतीपासून होती   आरंभी कज्जा करिती, निवारतां कष्टी होती   आण केली वाहायला, भाकर केली खायला   ख्यालीखुशाली केली ज्‍यांनी, धन शक्ति अब्रूची केली हानि   अडक्याची केली वाण आणि लोणच्याची झाली घाण   होती आली वेळ म्हणजे गाजराचें होतें केळ   मृगया-मृगया केली राजानें, मागूच आलीं पक्कानें   जिवाची केली लाही, त्‍याचें तुला कांहीं नाहीं   शेजीची केली आस, तिळतिळ तुटे मांस   अभिमानें संकटें येती, दिमाखानें आशा भंग होती   कोंबडीं झुंजविलीं आणि मंडळी गोळा केली   चंदनाची चहाडी पळसाने केली, मैलगिरी चंदनाची मुळें तळासी गेलीं   कुळंब्‍या जवाद दिली, आमील बराबर भुर्र केली   गरीबाला बहु मुलें होती, त्‍याची चिंता ईश्र्वराला असती   केली उधळपट्टी, हातीं आली नरोटी   आधीं होती पतिव्रता, मग झाली मुसळदेवता   आवडीनें केली पर, ती आली वर   असतां चांगली आघाडी, होती बरवी पिछाडी   चोरी केली सासरीं, बायको खजील झाली अंतरीं   असतां उघडे मागील दार, होती चोरी आणि परद्वार   केली मारामारी झाली एकी दुरी   गरज लागती, लज्‍जा दूर होती   चांगल्‍या मनुष्‍यास पुत्र, होती वाईट विचित्र   अपमानाच्या पोटीं होती स्वातंत्र्याच्या भेटी   दुसर्‍याचा आनंद पाहून मत्सरी श्रमी होती   ईश्र्वराने मनुष्या केलें सात्त्विक, स्वबुद्धीनें होती अधार्मिक   सोमेश्र्वराला नागवला आणि रामेश्र्वराची पूजा केली, बांधली   दैव नसतां अनुकूल, होती आप्तहि प्रतिकूल   अर्धे आयु सरल्याअंतीं, त्याची किंमत माहीत होती   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP