Dictionaries | References

होणारें न चुकेल, होईल तरी ब्रम्हा तया आडवा l

ब्रम्हदेव आड आला तरी भवितव्यता चुकत नाहीं.

Related Words

नखाला माती न लागणें   पाहिला न देखला आणि चांदण्यानें ओळखला   ढुंकून न पाहाणें   करे न शेती, पडे न फंद, घरघर नाचे मुसळकंद   जोडला तरी भट, मोडला तरी गृहस्‍थ   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ताकास तूर लागू न देणे   लांव तरी सासू, डांकीण तरी आई   पाय भुईला लागूं न देणें   सावलीस उभा न राहणें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   सुण्याची शेपटी नळयेंत घातली तरी वांकडी   व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   खाऊन दिवस न काढावे, नांव रूप करून दाखवावे   रुख न देणें   पडला तरी वैराटगड   न हिंदु र्न यवनः   स्‍मशानांत गेलें तरी कावळ्यांचा उपद्रव   न पडती चित्रा, तर भात न मिळे पितरा   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण लागतें   कर न कर   जिभेला हाड नाहीं तरी दांत पाडते   उंट कोठेहि असला तरी अंतसमयीं मारवाडाकडेच तोंड करतो   चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   दुर्जनस्य च सर्पस्य वरं सर्पो न दुर्जनः   इष्क स्वसंतोषें घडे, सांगण्यानें न जडे   न खादी नार नी पायलीचा आहार   अब्रु गेल्यावरी परवा न धरी   आपले काम आपण करणें, दुसर्‍यावर चित्त न देणें   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   चांगला घालीव दिवस, रात्रीं होईल उल्‍हास   सगळे पालखीपदस्थ होतील तर भोई कोण होईल?   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   गेला बाजार तरी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   आवडेल ते खाय परी, चोरून घेऊं नको तरी   अंड कितीहि ताणलें तरी कपाळाला लागणार नाहीं   मनाची नाहीं, पण जनाची तरी ठेवावी   जन गर्विष्‍ट नसतें, तर इतरा गर्विष्‍ट न म्‍हणतें   माय व्याली पुत्राला, सुख न तियेला   लाख मरोत पण लाखाचा पोशिंदा न मरो   हंसालागीं जें मिष्टान्न । तें न हंसीलागी जाण ॥   हिमटी घेईं चिमटा न भडभडीचा बोभाटा   जेथें प्रतिष्‍ठा मिळवावी, तेथे अप्रतिष्‍ठा न करून घ्‍यावी   द्रव्य देऊन मित्र जोडे, समयीं उपयोगे न पडे   चतुराईचा द्वेष न कर, अहंकार द्वेषप्राय मान   आपल्या पोळीवर निखारे कोण न ओढी   काळ आला उफराटा, न करी कोणाशीं तंटा   अति गरीब आणि अति द्रव्यवान यांस बुद्धि देतां न घेत जाण   एकदम काम सारें, दिवसांत न होय पुरें   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP