Dictionaries | References

हिर्‍याच्या खडयाला, सोन्याचेंच कोंदण पाहिजे

मागे पहा.

Related Words

वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाव फाडला पाहिजे   हिर्‍याच्या खडयाला, सोन्याचेंच कोंदण पाहिजे   नशीबीं असेल तें भोगलें पाहिजे   कृतीला योग्‍य होईल असे बोलणें पाहिजे   प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्था पंचीकरण   मनाला पटलें पण कृतींत उमटलें पाहिजे   पेरा किम्वा पेरुं नका पण भुईंभाडें दिलें पाहिजे   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   तुका म्‍हणे येथे, पाहिजे जातीचें।   पाहिजे   नारळहि पाहिजे व खोबरेंहि पाहिजे   कोंकणी रेड्याला भक्कम दांडके पाहिजे   नागीण नागीण सडकली पाहिजे, विंचू ठेवला पाहिजे   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण पाहिजे   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उठिंगण पाहिजे   वरहि वरायास पाहिजे समज।   लावण्य शोभे गुणाच्या पोटीं आणि सुगंध पाहिजे फुलाच्या देंठी   गूळ नाहीं पण गुळशी वाचा तर पाहिजे   नागव्याच्या तरीवर नागव्यानेंच गेलें पाहिजे   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे!   शिलंगणाचें सोनें पाहिजे त्यानें लुटावें   चांगले सर्वांस पाहिजे   काम झाले पाहिजे तर स्‍वतः जा, नको तर पाठीव दुजा   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   वाटी नको, करवंटी पाहिजे   वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाऊ फाडलें पाहिजे   यमाजीस (काळास) न भ्यालें तरी गमाजीस भ्यालें पाहिजे   धर्मशाळेचें उखळ, पाहिजे त्यानें खर्चावें बळ   म्हातार्‍याला पिंपात ठेविलें पाहिजे   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   पाहिजे तेव्हां   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   कुडीला पुडी (पाहिजे)   हत्तीला अंकुश केवढा पाहिजे   वांकडा वासा आला कीं खळगाहि वांकडाच खणला पाहिजे   यजमान भेटेल त्याप्रमाणें रात्र काढली पाहिजे   बोलण्याप्रमाणें कृति पाहिजे   अन्नछत्रांतील स्वयंपाक आणि वेश्येचें सौंदर्य पाहिजे त्यानें लुटावें   ढेंकूण मारायला ब्रह्मास्‍त्राचें आवाहन कशाला पाहिजे?   गळ्यांत गळेसर नको पण खाली अडसर पाहिजे   बोडकीला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   दैवीं आलें तें भोगलें पाहिजे   एक पैसा असला म्हणजे बाजारांत पाहिजे तो जिन्नस मिळतो   जिची सहज लीला, तिला कशाला पाहिजे भांगटिळा!   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP