TransLiteral Foundation

हिर्‍याच्या खडयाला, सोन्याचेंच कोंदण पाहिजे

मागे पहा.

Related Words

मांडे करणारीचा शेंबूड पुसावा-काढावा-काढला पाहिजे   हिर्‍याच्या खडयाला, सोन्याचेंच कोंदण पाहिजे   वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाव फाडला पाहिजे   मिम्या-मिम्या झाल्या थोर, आतां पाहिजे वर   प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्था पंचीकरण   नशीबीं असेल तें भोगलें पाहिजे   पेरा किम्वा पेरुं नका पण भुईंभाडें दिलें पाहिजे   मनाला पटलें पण कृतींत उमटलें पाहिजे   कृतीला योग्‍य होईल असे बोलणें पाहिजे   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   तुका म्‍हणे येथे, पाहिजे जातीचें।   नारळहि पाहिजे व खोबरेंहि पाहिजे   नागीण नागीण सडकली पाहिजे, विंचू ठेवला पाहिजे   कोंकणी रेड्याला भक्कम दांडके पाहिजे   पाहिजे or पाहिजेल   गूळ नाहीं पण गुळशी वाचा तर पाहिजे   लावण्य-लावण्य शोभे गुणाच्या पोटीं आणि सुगंध पाहिजे फुलाच्या देंठी   वरहि वरायास पाहिजे समज।   सोन्याचें ताट असलें तरी त्याला कुडाचें उटिंगण-उठिंगण पाहिजे-लागतें   नागव्याच्या तरीवर नागव्यानेंच गेलें पाहिजे   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   शिलंगण-शिलंगणाचें सोनें पाहिजे त्यानें लुटावें   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   पाहिजे   चांगले सर्वांस पाहिजे   काम झाले पाहिजे तर स्‍वतः जा, नको तर पाठीव दुजा   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   वाटी-वाटी नको, करवंटी पाहिजे   यमाजीस (काळास) न भ्यालें तरी गमाजीस भ्यालें पाहिजे   धर्मशाळेचें उखळ, पाहिजे त्यानें खर्चावें बळ   हत्तीला अंकुश केवढा असतो-पाहिजे   वेडीचें सोंग घेतलें म्हणजे पाटाऊ फाडलें पाहिजे   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   सहज जिची लीला, तीस कशास पाहिजे भांग टिळा   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   पाहिजे तेव्हां   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   वांकडा वासा आला कीं खळगाहि वांकडाच खणला पाहिजे   कुडीला पुडी (पाहिजे)   यजमान भेटेल त्याप्रमाणें रात्र काढली पाहिजे   बोलण्याप्रमाणें कृति पाहिजे   एक पैसा असला म्हणजे बाजारांत पाहिजे तो जिन्नस मिळतो   गळ्यांत गळेसर नको पण खाली अडसर पाहिजे   बोडकीला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   म्हातार्‍याला कंठाळींत-पेटींत घालून न्यावें, म्हातार्‍याला पिंपात ठेविलें पाहिजे   अन्नछत्रांतील स्वयंपाक आणि वेश्येचें सौंदर्य पाहिजे त्यानें लुटावें   दैवीं आलें तें भोगलें पाहिजे   अग्नीप्रमाणें वाणीबद्दलहि सावध राहिलें पाहिजे   अन्नछत्रांतील स्वयंपाक आणि वेश्येचें सौंदर्य पाहिजे त्यानें लुटावें   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   आधीं आपलें घर भरावें, मग पाहिजे तेथे जावें   आहे रतन, पण पाहिजे जतन   ऊन पडले असतां वाळवण घातले पाहिजे   एक पैसा असला म्हणजे बाजारांत पाहिजे तो जिन्नस मिळतो   कुडीला पुडी (पाहिजे)   कृतीला योग्‍य होईल असे बोलणें पाहिजे   काम झाले पाहिजे तर स्‍वतः जा, नको तर पाठीव दुजा   कोंकणी रेड्याला भक्कम दांडके पाहिजे   कोंदण   खतां आलें तरी पचवितां आलें पाहिजे   गूळ नाहीं पण गुळशी वाचा तर पाहिजे   गळ्यांत गळेसर नको पण खाली अडसर पाहिजे   चांगले सर्वांस पाहिजे   ज्‍याला आहे भाकरी, त्‍याला कशाला (पाहिजे) चाकरी   जिची सहज लीळा, तिला कशाला (पाहिजे) भांग टिळा   ढेंकूण मारायला तलवार कशाला? ढेंकूण मारायला ब्रह्मास्‍त्राचें आवाहन-जप कशाला पाहिजे?   तुका म्‍हणे एथें पाहिजे जातीचे। येरा गबाळाचे काम नाहीं।।   तुका म्‍हणे येथे, पाहिजे जातीचें।   तेल पाहिजे दिव्याला, बैल घरी घाण्याला   तूं स्‍वयंपाक कर, मी जेवेन! तूं अंथरूण घाल, मी निजेन! आणि काय मदत पाहिजे !   थोर ते गळाली पाहिजे अहंता। उपदेश घेतां सुख वाटे।।   दुनिया झुकती आहे पण झुकविणारा पाहिजे   दैवीं आलें तें भोगलें पाहिजे   दंश करण्याच्या अगोदर सापाचा बंदोबस्त झाला पाहिजे   दुष्टाशीं दुष्टच झालें पाहिजे   धर्म आहे कर्मांगी, कळलें पाहिजे प्रसंगी   धर्मशाळेचें उखळ, पाहिजे त्यानें खर्चावें बळ   नऊ चोवीस एकादशी, कशाला पाहिजे गांवचा जोशी   नखानें तुटेल त्‍यास कुर्‍हाड कशास पाहिजे !   नशीबीं असेल तें भोगलें पाहिजे   नागव्याच्या तरीवर नागव्यानेंच गेलें पाहिजे   नागीण नागीण सडकली पाहिजे, विंचू ठेवला पाहिजे   नारळहि पाहिजे व खोबरेंहि पाहिजे   प्रपंची पाहिजे सुवर्ण, परमार्था पंचीकरण   पेरा किम्वा पेरुं नका पण भुईंभाडें दिलें पाहिजे   पाहिजे   पाहिजे तेव्हां   पाहिजे तें होतें तर भिकारी भीक मां मागतें   बोडकीला कुंकू नि वांझेला कातबोळ, कशाला पाहिजे   बोडकीला कुंकवाची उठाठेव कशाला पाहिजे   बोलण्याप्रमाणें कृति पाहिजे   भांग-जिची सहज लीला, तिला कशाला पाहिजे भांगटिळा !   भातावर तूप नसलें तरी चालतें, परंतु मिशास पाहिजे   मनाला पटलें पण कृतींत उमटलें पाहिजे   मनासारखा पाहिजे चाकर, तर तुझें तूं कर   म्हातार्‍याला कंठाळींत-पेटींत घालून न्यावें, म्हातार्‍याला पिंपात ठेविलें पाहिजे   मांडे करणारीचा शेंबूड पुसावा-काढावा-काढला पाहिजे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

कलिकाल

 • A time of the age कलि, i.e. a dark, troublous, calamitous time. See ex. under कळीकाळ. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

lagn lagat astana navarichi aai tulshila pani ghalte..te kashasathi..??? tya magcha udeshshy kay asto..?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.