Dictionaries | References

हिरा दिवा

पक्का मूर्ख.

Related Words

हिरा   कधीं न पाहिला दिवा अन्‍ एकदम देखिला आवा   टांगता दिवा   घणाचे घाव सोशील तो हिरा   घरांत दिवा तर देवळांत दिवा   शहाणपणाचा दिवा लागणें   कर्‍याचा दिवा   चोखटाईचा हिरा न्‌ सात मण बुरा   अंधळा लिही थोटा दिवा धरी   वोहटळीला दिवा   वोहटळ दिवा   दिवा दिवठणीं आणि बाईल हांतरुणीं   आपल्या भोंवती दिवा ओवाळणें   दक्षिणचा दिवा   हिरा ठेवितां ऐरणीं l वांचे मारितां जो घणीं तोचि मोल पावे खरा l करणीचा होय चुरा ll   ढेंकणाच्या संगे, हिरा भंगे   गगनीं दिवा लावणें   उठाठेवा आणि बोडक्यावर दिवा   अंधळ्यापुढें लाविला दिवा आणि बहिर्‍यापुढें गाइलें गीत   दिवा पाहूण येतें, फडा पाहून जातें   शेणाचा दिवा लाविणें   दिवा लावणें   हिरा दिवा   मशिदींतील दिवा, उभा केला दावा   एका देवळांतले तेल चोरून दुसर्‍या देवळांत दिवा लावणें   दिवा उंबर्‍यावर पाजळणें   दिवा दिवसं   पावसानें डोळे वटारणें, दिवा लावणें   एखाद्याच्या मुतानें दिवा पाजळणें   शेताचा आरा (मोड), गाईचा गोर्‍हा व पाळण्यांतील हिरा हे केव्हां तरी उदय काळ आणतीलच आणतील   हिरा उकिरडयांत पडला तरी चमकतांना राहात नाहीं   लहानच हिरा बरा, थोर गार कशाला !   कोणाचा हिरा, न माहा काठोट्याच बरा   हिरा हिंग   चांगले उपदेशा नाहीं मोल, जसा हिरा तो अमोल   ज्‍याचे सरे, तो दिवा लावून करे   मिण मिण दिवा, कृपणाची सेवा   फुकट चोद, महाविनोद, रात्रभर दिवा, उरलें तेल शेंडीस लावा   दिवा लावून येणें   फुकट झवा, सारे रात दिवा   जंववर पाहिला नाही आवा, तंववर दिवा   दिवा ओवाळणें   दिवस गेला रेटारेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   दिवस गेला हेटाहेटी, चांदण्याखालीं (दिवा लावून) कापूस वटी   रेडा म्हणत असतो कीं मी दसर्‍यांतून वांचेन तर दिवाळीचा दिवा पाहीन   ज्‍यानें न पाहिला आवा त्‍यानें पाहिला दिवा   मसणीं दिवा लावणें   मुतानें दिवा पाजळणें   खेंकट्यास मेकटें महादेवा, उठ गो नकट्या लाव दिवा   दमडीचें तेल. सारी रात्र दिवा, उरलें सुरलें माझ्या झुलपाला लावा   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP