Dictionaries | References

हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो

वशिल्‍याचा गाढव घोड्‌यापेक्षां वरचढ होतो. वशिल्‍याचा मूर्ख मनुष्‍य शाहण्या माणसापेक्षांहि श्रेष्‍ठपदावर चढतांना आढळतो.

Related Words

लाथ   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   लात-लाथ-लाथ मारणें   हिमाईत-यत-हिमाइतीचा गाढव   बायकोनें मारली लाथ पण तोडा पायांत   गाढव   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   आपण गाढव जाल्यारि दुसर्‍यानि फटिरी बसल्यारि इत्या कोपका?   मडवळ-मडवळा गाढव, हर्दासा तट्टु, फाटीरि द्याले तितले व्हांवता   शहाण्याची लाथ, मूर्खाची खेव   लाथ मारुन पाणी काढणें   जगाला लाथ मारणें   आगे लाथ, पीछे बात   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   गाढवास टोणपा, तेजीस इशारा   आपले गरजे, गाढव राजे   गाढव ना ब्रह्मचारी   लाथ सोसते पण बात सोसत नाहीं   कायदा हा गाढव आहे   घोडें कमावतें आणि गाढव खातें   न लागो पुत्राचा हात, पण लागो डोंबाची लाथ   घरचा मारतो मुठा नि भाचा म्‍हणतो लग्‍न करा   गोठाण्यावरच्या गाई, गवळी मारतो बढाई   शंकर मारतो मुठाळया, नंदी म्हणतो माझें लग्न करा   रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   लाथ मारीन तिथें पाणी काढीन   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   उठतां लाथ बसतां बुक्की   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   हिमाइतीचा गाढव   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे   अभ्यंग - अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   लोणारी-गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP