Dictionaries | References

हिमायतीचा गाढव, तेजीस लाथ मारतो

वशिल्‍याचा गाढव घोड्‌यापेक्षां वरचढ होतो. वशिल्‍याचा मूर्ख मनुष्‍य शाहण्या माणसापेक्षांहि श्रेष्‍ठपदावर चढतांना आढळतो.

Related Words

लाथ   दारू पाठीवर आहे, गाढव पाणी पिऊन राहे   हिमाइतीचा गाढव   दुपित धेन्वा सोडायची अन्‍जळत गाढव हातीं धरायचें   हिमाईतीचा गाढव   बायकोनें मारली लाथ पण तोडा पायांत   गाढव भार वाहतो, सिंह हिंसा करतो   आपण गाढव जाल्यारि दुसर्‍यानि फटिरी बसल्यारि इत्या कोपका?   गाढव   शहाण्याची लाथ, मूर्खाची खेव   लाथ मारणें   लाथ मारुन पाणी काढणें   आगे लाथ, पीछे बात   घोड्याची टांच, कुत्र्याचा दांत, विश्र्वासतां डसे मारी लाथ   गाढव मारतो लाथा, बैल मारतो शिंग   पुढें वाढलेल्या पानास लाथ मारणें   गाढवास टोणपा, तेजीस इशारा   आपले गरजे, गाढव राजे   लाथ सोसते पण बात सोसत नाहीं   गाढव ना ब्रह्मचारी   कांट्यास लाथ मारली तर तो रुतल्‍याशिवाय राहणार नाहीं   कायदा हा गाढव आहे   न लागो पुत्राचा हात, पण लागो डोंबाची लाथ   घरचा मारतो मुठा नि भाचा म्‍हणतो लग्‍न करा   गोठाण्यावरच्या गाई, गवळी मारतो बढाई   शंकर मारतो मुठाळया, नंदी म्हणतो माझें लग्न करा   रडत राऊत घोडयावर काय बसतो व तीर काय मारतो?   अभ्यंगस्थानीं पूजिला, गाढव पळे रस्त्याला   गाढव गूळ हागूं लागलें तर लोणारी भीक कशाला मागतील?   कुणब्‍याला जो म्‍हणेल आप, त्‍याचा गाढव बाप   बिगारीचें गाढव बिदीलाच चरणार   धड गाढव ना ब्रह्मचारीं   वरच्यास हात, खालच्यास लाथ   वरिष्टाला हात, कनिष्टाला लाथ   वेळ ना वारीं, गाढव आले पारीं   गाढव माजला की तो अखेर आपलेंच मूत पितो   शेजीनें अडविलें आणि पुढें गाढव दडविलें   लाथ मारीन तिथें पाणी काढीन   गाढव गूळ हगतें तर डोंबारी कां भीक मागते   हत्तीचे हत्ती मेले बुडान, गाढव इचारतात पाणी किती म्हणून   हिमाइतीचा गाढव तेजीला लाथा मारी   उंट गाढव भेटले, दोघेहि हांसले   दुभती म्हैस देऊन मूढें गाढव कोण घेतो   उठतां लाथ बसतां बुक्की, तेव्हां होतो सुखी   मेलें घोडें व जितें गाढव बरोबर आहे   ज्‍याचे त्‍याला, गाढव ओझ्याला   उठतां लाथ बसतां बुक्की   दुभती म्हैस दऊन गाढव कोण घेतो?   गाढवाला दिला मान, गाढव करते वरती कान   कुंभारापेक्षा गाढव शहाणे   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP