TransLiteral Foundation

हातीं आला ससा तो गेला कसा

दैवानें मिळालें तें कर्मानें नेलें.

Related Words

चोर चोरीसे गया, तो हेरी फेरीसे न गया   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   आळशाक भिकणां भाज म्हळी, तो म्हणटा, हरवीं खाल्यार चड बरीं   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   पाण्यांतला मासा पाणी प्याल्या शिवाय कसा राहील   नाकालागी कापूस धरला, हाबको केदनाचि उडून गेला   तो   ज्‍याला नाहीं अबरू, तो पडला गबरू   ज्‍याचे पदरीं पाप, तो मुंबईला जातो आपोआप   हत्ती गेला आणि शेंपूट अडकलें   वेळ आली पण काळ नाहीं आला   द्वादशीचा दिवस आला, आरंभ नाहीं चुलीला   जो काम लोभ दूर सारी, तो सुखें वर्ते देहधारी   आला हाकारा, टाकला पसारा, घर तेरा न मेरा   दिवस दारीं बाहेर आला   दिवस दारीं आला   हात पसरी तो हातारी, न देईल तो भिकारी   नारळ हातीं देणें   हात (ता-तो) फळी   चोर तो चोर आणि-आणखी शिरजोर   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   भडभडया-भडभडया तो कपटीद नसतो   मांडव गेला, थाळ गेला, माझा धेंडा नाचूं द्या   दरबारीं आपला हितकर, तो पैशाचा चाकर   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   चौघे गेले करायला, एकटा गेला मरायला   करावयास गेला एक, पुढें आलें टेक   रंडी रही तो आपसे, नहीं तो सगे बापसे   जगांतून उठला तो आकाशांत टांगला   व्याही-व्याही पाहुणा आला तरी रेडा दुभत नाहीं   सारासार-सारासार विचार केला, प्राणी आला जन्माला   गेला बाजार   भेर्‍याच्या लाती, अंधळया हातीं काठी   दोहों सशांचे लागतां पाठीं, एकहि नये हातीं   आकाश खाली येते तर पक्षी हातीं येते   ब्रह्मानुभव चित्तीं, हें गुरुच्या हातीं   सारा गांव शेती आणि कण नये हातीं   जिच्या हातीं पाळण्याची दोरी, ती राष्‍ट्रातें उद्धरी   मृत्यू बहीरा आहे, तो कोणाची तक्रार ऐतक नाहीं   अडचणीच्या कामांत पडतो तो आपला गळा फांसून घेतो   कांही प्राप्त होईना ज्‍यास, तो म्‍हणे मला आधींच त्रास   चांगला समागम, तो जाणा उत्तम   मोघा-मोघा करतां येईना तो रांजण करुं लागणें   प्रपंच साधून परमार्थाचा लाभ ज्याणें केला । तो नर भला भला॥   ज्‍याचे अंगी सामर्थ्य तो राजा   धर्म करुन ठेवावा, तो कधीं वायां जाणार नाहीं   हौदसे गयी, तो बुंदसे आती नहीं   बाळ जेव वाटींत, तो म्हणतो मी जेवीन नरोटींत   मौन-मौन धारण करतो, तो शहाणा दिसतो   खोटें बोलेल तो तीनदां जेवील   अंगार्‍याला गेला दिवस करायला आला   अंगार्‍याला गेला, पांगारा घेऊन आला   अझ आला   अंधळें म्हणते पाला पाला बहिरें म्हणतें शेताचा मालक आला   अपराध कबूल केला म्हणून अर्धा दोष गेला   अबब - अबब ! केवढाहो नदीस पूर आला   अहेवेचा मेला, खेळायला गेला   आला   आला गेला, गोसावी दाढेला दिला   उतावळीनें धरती, नसावें तें ये हातीं   उपकार केला आणि वार्‍यानें गेला   उपकार केला, वायां गेला   उलथा पसा, पालथा पसा, माकडा तुझा संसार कसा   औषधावांचून खोकला गेला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   कुत्रा व ससा   कथेंतुनहि गेला आणि झोपेतूनहि गेला   करवंटी हातीं देणें   क्रोध आणि शांति, आहे एकाच्या हातीं   कसा   कसा-कसी-कसें   कसा काय   कसा तरी   काडीआड गेला, तो पर्वताआड गेला   कान उपटले तेव्हां ताळ्यावर आला   काळा आणि ओहटभरती, नाहीं कोणाचे हातीं   कोणी अमरपट्टा घेऊन आला नाही   गेला   गांड धुवायला गेला, तेथे अंड हाती लागला-आला   घाईनें धरती, माशाबद्दल बेडूक हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या-गोसाव्याच्या हातीं   चेलीचे कान गुरूच्या हातीं   चार जणांची शेती, खापर आलें हातीं   चाव केला, डोळा गेला   जगण्यामरण्याची स्‍थिति, नाही मनुष्‍यास हातीं   जन्माचे अधिकारी आईबाप, कर्माचा ज्‍याचा तो   जो आईला आंचवला, त्‍याचा जन्म फुकट गेला   जो तो   डाव डाव कचक्‍या, कुमारी लचक्‍या, आमचा डावक्‍या कोठे गेला   तंटा मिटवायाला गेला, आणि गव्हाची कणीक करून आला   तेली, ससा, गुरव, म्‍हसा, गांवा गेला तो येईल कसा?   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   तो   दगड हातीं घेणें   दळणारीचा पसा, सोनाराचा मासा, दरज्याचा कसा   दुष्काळ आला, परभारी गेला   दुष्ट मेला, विटाळ गेला   दिवस झाडावर आला   दिवस दारीं आला   दिवस दारीं बाहेर आला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

attornment clause

 • पु. अन्यांगीकरण खंड 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

Navchandi Paath explain why it should be done?
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,108
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 326,018
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.