TransLiteral Foundation

हातास काय केंस आले?

मी काय म्हातारा झालों ? मी काय दुर्बंल आहे. ज्या भागास श्रम पडत नाहींत तो भाग घांसत नाहीं म्हणून तेथें केंस उगवतात. हातास अथवा तळहातास केंस येणें म्हणजे निरुद्योगांत काळ घालविणें व हातानें काहीं होत नाहीं अशी स्थिति येणें.

Related Words

काय   आडवे आले म्हणजे पोटचे देखील कापून काढले पाहिजे   अंगावरचे केंस मोजवत नाहींत   सांग पाटला काय लिहूं, चावडीवर कधीं जाऊं   गायी आल्‍या काय व गाढवें गेली काय सारखेंच   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   काय बोंब मारली !   ईश्र्वरापाशीं सख्य ठेवणें, तेणें आपले काय उणें   ज्‍यानें केसकरणी गिळल्‍या त्‍याला बोडकीचा काय पाड   बधिर-बधिरास गाण्याची काय चव   नित्य पाठ, त्याची काय वाट   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   समुद्रांत जाऊन कोरडा, तो काय करील बापुडा   हातास हात मिळणें   मानेवैले केंस फाटीर ना जाल्यार पोटार   काय म्‍हणून   गुरांना गोठाच आवडत असेल तर त्‍याला यजमान तरी काय करील   पांच बोटें कोठें सारखीं असतात काय?   खै गेल्‍लो? खैं ना ! कितें हाडलें? काय ना !   कुंभार कुंभारीण सुखी असेल तर मडक्‍याला काय तोटा   आले भाऊ, कोल्हे भाऊ   प्रलय कालाची दुथडी, तेथें आले वर्‍हाडी   भटाचें काय गृहस्थाचें काय, एकच   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   आशेचे शेत शंभराला घेतलें काय, विकलें काय, सारखेंच   जाते घडी ही आपुली साधा, करा काय ते आतां करा   पोसल्या पोरा काय करशी? तर म्हातारीचे डोळे फोडशी   तरणी पांढरे नि वृद्धा काळे केंस उपटी   चोर आले घरी मग मी गेलें माहेरीं   कानामागून आले व तिखट झालें   आले वेडसर पाहुणे। ते तों जगाचे मेहुणे॥   ऐकलेले चाटून येतें काय?   मीच काय तो शहाणा   जो असे अविचारी, तो काय न करी   ओल्या मातीचा भरंवसा, काय धरिसी माणसा   सांगावें, कवण्या ठाया जावें l कवणातेम स्मरावें कैसें काय करावें l कवण्या परि मीं राहावें l   करंगळी (करांगुळी) सुजली म्‍हणून ती डोंगराएवढी होईल काय?   तारूं काठावर असतें तेव्हां परीक्षा काय होणार   ढेंकणास ढेंकूण काय खातो   कशासाठीं काय घडे, सासूसाठीं जांवई रडे   अभाग्या हें काय करतोस? म्हणे कपाळ बडवून घेतों   पोटांत नाहीं भूक, खाण्याचं काय सुख   गांवात गाढवाची काय खोट?   विश्वासघातकी म्हणून जगांत वावरण्यापेक्षां मृत्यु काय वाईट   रडली तर रडली, काय माणिक मोतीं झडतील?   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कशांत काय आणि फाटक्‍यांत पाय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   सोन्याची सुरी कोण घालतो उरीं? सोन्याची सुरी झाली म्हणून काय ती उरांत खोवावी   अंधळ्यास रात्र काय आणि दिवस काय   आपल्याला जें प्राप्त न होय, त्याची आदावत करून काय   इच्छा काय आणि झाले काय   उंबर पिकले आणि नडगीचे डोळे आले   उंबरें पिकलीं अस्वलांचे डोळे आले   उसवल्याला दोरा घालतां येतो निसवल्यास उपाय काय   ऊ विईल काय आणि लीख पिईल काय   कुत्र्याचें तोंड गाढवानें चाटलें व गाढवाचें तोंड कुत्र्यानें चाटले म्‍हणोन बाटते की काय   कुर्‍हाडीचा घाय, तेथे बघतोस काय   केंस   कसा काय   काय   गर्जेल तो पडेल (वर्षेल) काय, बोलेल तो करील काय   गुराख्याला गुरें चुकली म्‍हणून धन्याला चुकतील काय   गाढवांस गुळाची चव काय   गोर्‍ह्याच्याने शेत आणि पोराच्याने संसार होता तर मग काय   जेथें खीर खाल्‍ली तेथे राख खावी काय   जुने गेले, नवे आले   झाल्‍यावर न्याय, मग बाद सांगणें तें काय   दे लाख, घे दोन लाख, देतोस काय तर घेतोस काय   दलालास दिवाळें काय   दुसर्‍याचे बायकोला लुगडें नेसवून (चोळी लुगडें करुन) फळ काय   दिली गाय, तिची आशा काय   नकटी बायको व खोटा पैसा जगांत कुठें राहिला आहे काय   पैठणी पागोटें घालायास नाहीं म्हणून डोकीची टोपी जाळावी काय   फुकटचें खाय, त्याला सस्त महाग काय   बोलेल तो करील काय, गर्जेल तो पडेल काय   भुकेला पिकलें काय आणि हिरवें काय   भरल्या गाडयास सूप जड काय   भाताचें खाणें काय आणि ब्राह्मणाचें मारणें काय   भाताचें खाणें काय, बायकोचें मारणें काय   भोगणें-भोगलें थोडें भोगायचें आहे, एवढया भोगण्यानें झालें काय   भोजनभाऊ मिळाले अन् अन्नसत्रीं जेऊं आले   मांगाला मावशी काय आणि भिल्लाला भाची काय   यज्ञ पुरोडाश कावळयास काय   रगाडयांत गेलें काय नि आलें काय   राखण्यानें गुरें टाकलीं म्हणून धनी टाकील काय   राजाला दिवाळी काय   राव घोडयाखालीं आले   राव-राव खालीं आले   वेडीला सासर काय आणि माहेर काय   वेडीला सासर काय माहेर काय   वाण्या देशील काय अन् प्राण्या खाशील काय   वाणी देईल काय प्राणी खाईल काय   सून गोटो खायना, मडकेंत काय ना   साल-साल गेलें म्हणून संसार गेला काय   हंसे रडे गीत गाय, संसारचं सुख काय   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.

लांडें लुडबुडे आणि नाचे पुढें पुढें

 • झब्बूवृत्ति 
 • फाजील अहंभावाची जाणीव 
 • लायकी नसतां लायकवानांत मिरवण्याची हौस. 
RANDOM WORD

Word Search


Input language:

Did you know?

श्रीयंत्र स्थापना व मुहूर्त याबद्दल माहिती द्यावी.
Category : Hindu - Puja Vidhi
RANDOM QUESTION
Don't follow traditions blindly or ignore them. Don't assume a superstition either. Don't be intentionally ignorant. Ask us!!
Hindu customs are all about Symbolism. Let us tell you the thought behind those traditions.
Make Informed Religious decisions.

Status

 • Meanings in Dictionary: 717,450
 • Total Pages: 47,439
 • Dictionaries: 46
 • Hindi Pages: 4,555
 • Words in Dictionary: 325,879
 • Marathi Pages: 28,417
 • Tags: 2,707
 • English Pages: 234
 • Sanskrit Pages: 14,232
 • Other Pages: 1

Suggest a word!

Suggest new words or meaning to our dictionary!!

Our Mobile Site

Try our new mobile site!! Perfect for your on the go needs.