Dictionaries | References

हातांत असलेल्या एक पक्षाची किंमत झुडपांत असलेल्या दोन पक्षांपेक्षां जास्त आहे

जवळ असलेल्या गोष्टीचें महत्व दूर असलेल्या किंवा पुढें मिळावयाच्या वस्तुपेक्षां अधिक असतें पुढील इंग्रजी म्हणीचा पर्याय.- A bird in hand is worth two in the bush.

Related Words

टाकली किंमत   बडी हातांत घेवप   उलटी अंबारी हातांत येणें   दोन तोबे खाऊंगा और एक मेंढी लेउंगा   स्वतः मागितलें तर ताक मिळेना तें निरोपानें दूध येणार आहे !   एक पायरी चुकणें, खालीं येऊन पडणें   एक नन्ना म्हणती, आलें दुःख निवारती   मनांत एक, जनांत एक   घरांत बारा हात वेळू फिरतो आहे   चूक मनुष्‍यांत आहे, ईश्र्वरापाशीं क्षमा आहे   एक वेळ गुवा माथँ मारच्या पैलीं, मागीर तांतू दोन आसात?   तडीवरचो एक मासो रांपणीच्या शंभर माशांपेक्षां बरो   घरापेक्षां अंगणाचीच मिजास जास्‍त   ईश्र्वर करणी अगाध आहे   घरचा थेंबा नि बाहेरचा तांब्‍या, बरोबर आहे   एक (एका) पावसाक एक सात्तें पिंदु नये   पीठ आहे तर मीठ नाहीं आणि मीठ आहे तर पीठ नाहीं   एक असतां बळी, शंभराचे कान पिळी   एक लठ्ठया अन् बारा बिट्टया   सो हाट एक ओटेका काठ   एक बाजी सबि पाजी, एक निजाम सब् हजाम   चांगले करण्याला दोन पिढ्या, आणि वाईट करण्याला तीन पिढ्या   मडक्‍याचा कांठ ओला आहे तो वळेल   एक ढेंकूण चावतो, शंभरांचा काळ होतो   अभाळ दोन बोटें उरणें   बोडकें बोडायला नि गारा पडायला एक गांठ   वाहत्या घोडयावर दोन गोणी जास्त   एक भय दोन जागा असतें   एक दिवस पाहुणा, दुसर्‍या दिवशी पै, तिसर्‍या दिवशीं राही त्याची अक्कल जाई   एकल्याची एक वाट   वाजंत्र्याची नळी, पुरणाची पोळी, व स्मशानांतील होळी जगांत सारखी चालू आहे   माकड गेलें लुटी आणि आणल्या दोन मुठी   टांकी घाय साहे। पाषण देव झाला आहे।। टांकीचे घाव सोसल्‍याविना देवकळा   हातीं (हातांत) नाहीं रुका, त्येच्या तोंडावर थुंका   ज्‍याचे जवळ अर्थ आहे, त्‍याशीं मत्‍सर करूं नये   शंभर दिवस सावाचे एक दिवस चोराचा   शंभर सुवेतें पुरवतील पण एक दुवेत पुरवत नाहीं   तूं कर वटवट, मी आहे निगरगट्‌ट, माझा गुरु बळकट   अंतडीकातडी एक असणें   आगपाणी एक करणें   दोन अलीकडे कीं पलीकडें   आशा अमर आहे   सगळया जगाचा, मान आहे रुढीला   एक कमावतो, दुसरा खातो   अवघें एक स्थानीं, ठेवूं नये कदां मानी   वियोग ही आठवणीची स्मरणी आहे   शंभर काशीकर आणि एक नाशिककर   एक डोसी ने सो जोशी   एकावर एक अकरा होणें   हातांत नासून पापी   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP