Dictionaries | References

हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां

शिजलेले अन्न मे जेवतों आणि तुला भूक लागली असेल तर भुकेचें औषध देतो. दुसर्‍याच्या दुःखाविषयीं सहानुभूति न धरतां त्याला डावलून आपलाच स्वार्थ साधणें.

Related Words

तुका   हांव जेवतां आनि तुका भुकेचें वकद दितां   आनि   केलें तुका, झालें माका   हांव   गांठ पडली ठकाठका। त्‍याचें वर्म जाणें तुका।।   तुका म्‍हणे येथे, पाहिजे जातीचें।   मंत्रतंत्र भट्टु जाणा, खांवचें जेवचें हांव जाणा   घालता जाल्‍यार घालगे रांडी भीक, हांव पेडणचो भिकारी   आमले कुडकॉ आनि पेजे भुरकॉ   नाल्लकारय रट्टा आनि तेलकारय रट्टा   मंत्रतंत्र बाब जाणा, दक्षणा घॅव पा हांव जाणा   आली उर्मी साहे। तुका म्हणजे थोडे आहे।।   जोडता तो मोडता, तुका कित्‍या (गेट) चावता   हांव हांसता देसाक, देस हांसता म्हज्या भेसाक   डोंगराएवढी हांव, तिळाएवएवढी घांव   तुका ना माका, घाल सुण्यास   देव दितां देवचार नाट्टा   तोनि तूं करि, चवतें हाव करनु दितां   हांव हांसता लोकांक, शेंबुड म्हज्ना नाखाक   माका तुका पडता, वडे वाढूक घडता   हांव खाता तां निबार दादा खातां तां मऊ   माका तुका पडना, वडे वाढूक घडाना   धड पॉल शॅताचें आनि वाय्‌ट बरें कुशीचें   पायापंची हर्याळी, तिका झरणय्‌ मा आनि मरणय‌ना   रायागेलें मन आनि रुक्का सावळी तत्तावळी परतता   जिवँ मारतात्‌ त्‍या गांवा नागौन सोड्‌ल्‍यार आनि विचार्ता?   चलॅकार बांक, आनि चलयेकार थरकांप   आपल्या गॅलें जेवचें आनि लॉका गॅलें घेवचें, कसली गरज?   घरदार भल्‍लां आनि खाल्‍ल्‍या तॉंड थल्‍लां   नाकशिमर्‍या लज्‌ ना, आनि काल उलयिल्लॅं आज ना   वत आशिल्ल्या सावली जाय आनि सावली आशिल्ल्या वत् जाय   चोरतल्‍याक आनि भिक मागतल्‍यांक खंय उणें   राति उलैलॅ बॉल आनि दिसा जालॅ पालॅ   लुगट विकचें घड्‍येर आनि फूल विकचें वावळे   दळूळेळें पीठ आनि दळचें   कॉणा खीं खाडा उजॉ पेटिल्‍लॉ आनि ताका म्‍हण्टलॉ खीं कोण ‘आगाआगा माच्छि विडि पेटैता’   आवय पळयता पोट आनि बायल पळयता पाठ   बापुय करता पाप आनि पुत दिता जाप   सुनेचो पाय लागल्यार सुनेनं पायां पडूंक जाय आनि मायचों पाय लागल्यार सुनेनच पायां पडूंक जाय (गो.)   पैशा हाड्‌लॅ घावन आनि जेवतलॅ जालॅ बावन   तुकाय फें आनि तुझ्या बापाय कय्‌ बी फें   जागॉ पळोन हाग्‌च्यँ आनि मनीस पळौन माग्‌च्यँ   पन्नें सूप शॅणान्‌ घट्ट आनि म्हातारें मनीस खाणान घट्ट   नाकाक आनि आंदोळेक सोयरिक ना   घरचें खांवचें आनि भायलें करचें, कारण कितें   मायेबगर ओंवी यना आनि शिरेबगर रगत यना   हांवे कॅललें व्यर्थ गेलें आनि घावा मागल्यान चेंडू ओग्गि गेलें   आसा फुकटचो फोदो आनि झंवता दादो   बायल घोवा मार्ताली, आनि लजेलागून घोव म्हणालो, घे रांडे! घे रांडे!   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Search results

No pages matched!

Related Pages

  |  
  |  
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP