Dictionaries | References

हगायला गेला, तिकडे गांड विसरला

एखादी गोष्ट करावयाचें पतकरुन त्यांतील मुख्य साधनाचीच दाद नसणें.

Related Words

सखाहि गेला न्‍ टकाहि गेला   आला वारा गेला वारा, कोण कुणाचा सोयरा धायरा   जिकडे-जिकडे गेली बाला, तिकडे खासा खबळा   धडा गेला तरी हरकत नाहीं पण पासंगाला जपावें   गांड धुवून कढी करणें   पाद गेला, बोचा आवळला   बापचा बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   गांड वळणें   पळस कोठेंहि गेला तरी त्यास पानें तीनच   लांडगा आला भेटीला, कुत्रा गेला गांवाला   टाळ गेला, मांदळ गेला माझा धेंडा नाचूं द्या   इकडचा-ला-इकडचा डोंगर तिकडे (इकडे) करणें   इकडे बोलणें नाहीं, तिकडे चालणें नाहीं   जिकडे पुढा, तिकडे मुलुख थोडा   जिकडे बळ, तिकडे न्याय   नळी फुंकिली सोनारें, इकडून तिकडे गेलें वारें   सोंग ना शास्तर, हागायले गेला मास्तर   कातबोळाला गेला आणि बारशाला आला   पोटशूळ गेला, कपाळशूळ उठला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   लुका-समुद्रास गेला लुका तों सुका   सुंठीवांचून खोकला गेला   बाबा गेला आणि दशम्याहि गेल्या   हत्ती गेला शेंपूट उरलें   देश गेला, परदेश गेला. शीक माझी कहाणी.(water) वाटर म्हणतां प्राण गेला, खाटखालीं पाणी   जिकडे-जिकडची चलती, तिकडे-तिकडची भरती   सर्प गेला घसरण राहिली   तेली झाला म्‍हणून तेलानें गांड धूत नसतो   दिवस गेला नागव्यानी आणि नाहतांना पडदणी   वाघ पडला बावी, केळडें गांड दावी   महागाई-महागाईची पाहावी गांड पण सस्ताईचें न पहावें तोंड   आला-ली-लें गेला-भला   जन्मा उपर खाल्‍लें पान, थुंकतां थुंकतां गेला प्राण   गणपति करावयास गेला तों माकड झालें   दिवस गेला उटारेटीं मग दिव्यांत कापूस रेटी   दगडाचा देव (सुद्धां) सोन्याचे मेखेला गांड वासतो   पडल्या कृत्तिका रोहिणी, तर मृत गेला शयनीं   वधू न्हाली झाली आणि वाफा शिंपला गेला   माकड म्हणतें माझी गांड लाल   गांडीक ना फाळी, गांड मागतां कायलोळी   बायको गेली कर्जानें, आपण गेला व्याजानें   यजमानाचा रोजगार गेला तरी आचार्‍यास सवा मणाची धारण   हातपाय पोटीशीं, गांड परदेशी   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   गेला बाजार तरी   वेळ ना वखत, पाहुणा गेला कुंथत   करायला गेला गणपति, झालें केलटें (केलडें)   हगवणीची गांड, तंबाकूचें तोंड   पादनेसे क्य नफा? दिल तरावट गांड सफा   अवसबाई इकडे पुनवबाई तिकडे   इकडचा डोंगर तिकडे करणें   उंदीर मस्कतास गेला पण सावकार नाही झाला   उपकार केला आणि वार्‍यानें गेला   उपकार केला, वायां गेला   औषधावांचून खोकला गेला   कंगालाच्या घरीं कंगाल गेला   काडीआड गेला, तो पर्वताआड गेला   गेला   गोष्‍टी खाप, विसरला मायबाप   चाव केला, डोळा गेला   जो आईला आंचवला, त्‍याचा जन्म फुकट गेला   जो देवाला विसरला, तो पारखा झाला   डाव डाव कचक्‍या, कुमारी लचक्‍या, आमचा डावक्‍या कोठे गेला   तळ्याच्या कांठीं गळ टाकला, उद्योगाविण वायां गेला   नवर्‍याचें पाहिलें रुप, विसरला तहानभूक   पोटभर जेवला अन्‌ देवाला विसरला   बूड-गांड जड होणें   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हात गेला   बापापरी बाप गेला, बोंबलतांना हातही गेला   बापापरी बाप गेला बोंबलतापरी हात-ओठ गेला   बापापरी बाप गेला, शंख वाजवितां हात गेला   रडरड रडला आणि शेवटीं झोंपी गेला   राईचा भाव रात्रीं गेला   राजा पाहिला, नवरा विसरला   रोहिणीनें गाळलें अंडें, मृगानें झाडली पाठ, तर पाऊस गेला दिवस तीनशें साठ   वारा आला पाऊस गेला   संगीत-संगीतानें आनंद झाला, साप विसरला द्वेषाला   साटा-साटा झाला, पण काटा नाहीं गेला   
: Folder : Page : Word/Phrase : Person

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP